В ДВЕТЕ ТИ РЪЦЕ

Миклош Радноти

превод: Александър Миланов

В двете ти ръце аз тихо
се люлея.
В двете ми ръце ти тихо
се люлееш.
В двете ти ръце дете съм
най-послушно.
В двете ми ръце дете си
и те слушам.
С двете си ръце ме ти прегръщаш,
ако съм уплашен.
С двете си ръце те аз прегръщам
и не съм уплашен.
В двете ти ръце не ще ме стресне
тишината на смъртта.
В двете ти ръце ще срещна
и смъртта си
като сън.