МЕДАРДОВИ ДЪЖДОВЕ

Витезслав Незвал

превод: Вътьо Раковски

Плаче небето в дъждовните нощи
Ти заминаваш? Къде?
Ах остани не отивай си още
Плаче небето в дъждовните нощи
Мене не ще отведе

Плаче небето със капки уханни
Плаче над глога липа
Спри аристоне със песните странни
Плаче небето със капки уханни
Аз не скърбя

Плаче във земните шепи студени
юни със мокри очи
Не не отивай върни се при мене
Плаче небето със шепи студени
Ти също плачи.

1949