ВЪЗХВАЛА НА ЧОВЕКА

Никита Станеску

превод: Здравко Кисьов

От гледна точка на дърветата -
слънцето е извор на топлина,
хората са могъщо вълнение…
Те са разхождащи се плодове
от много по-голямо дърво!

От гледна точка на камъните -
слънцето
е падащ в пространството камък,
хората са ласкаво бреме…
Движение са, прибавено към движение
и светлина,
която изтича от слънцето.

От гледна точка на въздуха -
слънцето е въздух, пълен със птици,
непрестанно пърхащи с криле.
Хората са несрещани птици
с криле, израсли навътре.
Пляскайки с тях, политат и плуват
в по-чист въздух, какъвто е мисълта!