БРАК

Льоринц Сабо

превод: Александър Миланов

(откъс)

Аз - мошеник? Затова, че страдаш?
Същото и ти си спрямо мене.
Моят егоизъм с бяс напада
твоя - клетка с пръчки нажежени.
Ако тези пръчки мен изгарят,
мъките ми също тебе жарят.
Двата егоизма в препирни се изтезават
и като на съд се обвиняват.

Двата егозима… Те в безплодна препирня
своето нещастие оплакват.
Как дотук се стигна? По чия вина?
И признания във грях очакват.
Нека аз съм грешникът. Нима това те грее?
Аргументи! За какво ли да се дирят?
Чувства и живот не се аргументират.
Питаш ли се ти аз как живея?