НИЩО НЕ ВИДНО…

Фьодор Сологуб

превод: Христо Цанков-Дерижан

***
Нищо не видно. Поле, далнини.
Някой зове: „Помогни!”

Що аз ще смогна?
Сам аз съм беден остал,
сам аз съм смъртно паднал -
как да помогна?

Някой шепти отделен:
„Брат мой, ела ти при мен -
да се сбереме!
Ако не можеме вече напред,
двама на пътя насред
ний да умреме.”

——————————

сп. „Славянски глас”, г. 9, кн. 7, 1911 г.