ПЕСЕН

Николай Язиков

превод: Леонид Паспалеев

О, нощ, лети като стрела,
не знай почивка Светослав,
той търси винаги борба.
О, нощ, лети като стрела,
не знай почивка Светослав.

Цимисхий, слаб е твоя щит
и ковани са твойте лати.
С слава царят е покрит.
Цимисхий, слаб е твоя щит
и ковани са твойте лати.

Дружината ни на коне
преброжда ширните полета.
Не ще ни мечове догонят,
и тя е с бойни мечове.
Дружината ни на коне
преброжда ширните полета.

Ти рат безбройна си довел,
ний малко сме, но сме славяни
и бърз е удара ни смел.
Ти рат безбройна си довел,
ний малко сме, но сме славяни.

О, нощ, лети като стрела,
поля, очаквайте победа
и боен ужас затръби,
о, нощ, лети като стрела,
поля, очаквайте победа.

——————————

сп. „Популярно списание”, г. 6. кн. 1, 1927 г.