ЗАВЕТ

Йохан Волфганг Гьоте

превод: Димитър Стоевски

Тук нищо в прах не се пилее!
Във всичко вечността владее,
бъди във радости блажен!
Предели няма битието -
над всичко живо от небето
несменно бди закон свещен.

Отдавна правдата е знайна,
тя свързва умовете трайно,
върви по нейните следи!
Знай, смъртен, Бог от небесата
чертал е пътя на земята,
на вси планети и звезди.

В душа си вгледай се със кротост
и ще откриеш там ядрото,
в кое се никой не съмни.
Ще видиш правилата чудни;
тогава само съвест будна
ще пръска зрак над твойте дни.

От опита черпи надежда,
ще превъзмогнеш вси премежди,
щом съдиш с непомътен ум.
Вред гледай със сърце разкрито,
пристъпвай твърдо, не залитай
по правия си жизнен друм.

Опивай се от всичко с мяра,
и лседвай разума си верен
доловиш ли несвесен клик.
В скръб минало недей оплаква,
грядуще светло те очаква,
ще стане вечност всеки миг.

Постигнеш ли това най-сетне
и в тебе мъдростта разсветне:
„Добро е туй, що дава плод!”.
Житейските борби изпитай,
но всуе не върви с тълпите,
где малко са - там хвърляй брод.

И както нявга в самотата,
дела любими на сърцата
творили са мъдрец, поет…
Така и в теб ще заговори,
че да предсещаш всеки порив
най-свиден дял е в тоя свят.

——————————

в. „Огнище”, г. 1, бр. 2, октомври 1937 г.