МАКРИЯНИС

Ангелос Сикелианос

превод: Марин Жечев и Михаил Берберов

Блажен е, който пръв извади
от прах покритата
двуостра сабя
на Словото ти, Макриянис (1),
под слънцето
и види сам
как острието изведнъж
на светлината блясва неокоснато
и голо,
как двете му страни искрят,
като че от точилото във този миг излизат,
и как блестят, облети от една
страна в кръвта на враговете,
а от друга -
като че жънали са преди миг
мушкатото и виолетките сред твоята градина!

И надписи върху страните има.
От едната
изрязани са, генерале наш, такива думи:
„Ний свободата си не сме намерили на пътя
и няма лесно да се върнем
в черупката отново,
защото голишарчета не сме,
превърнахме се в птици
и трудно ще се приберем в черупка.”

А върху другата страна е издълбано:
„Дори смъртта
заради истината си приемам;
досягах сто пъти смъртта, но тя не ме
поиска, братя,
и затова
смъртта презирам
и за истината си умирам.”

Блажен е, който пръв
отново вдигне от земята тази сабя,
това евангелие, който пръв прочете върху нея…

На Тебе, старче Влахоянис (2), пръв блаженство!

——————————

1. Йоанис Макриянис (1797 - 1864) - един от ръководителите на гръцкото национално въстание от 1821 - 1829 г. Към края на бурния си живот успял да подреди архива и да напише спомените си, които са важен исторически извор за онази епоха.
2. Янис Влахоянис - открил и издал спомените и архива на Макриянис в пет тома, от 1901 г. до 1925 г.