ГОСТИЛНИЦА

Вилем Завада

превод: Атанас Далчев

ГОСТИЛНИЦА

Пражките гостилнички обичам,
дето влюбени седят по двама
и не търсят лакомства излишни,
със очи се разговарят само.

Селските гостилнички обичам,
не веднъж и дваж съм в тях попадал,
с хората ще поприказвам просто,
жал ще пийна, ще си хапна радост.

Но си най-обичам аз земята,
старата гостилница, която
е отворена по всяко време:
ние тук се раждаме и мреме.

Можеш да се радваш и живееш
в нея, но разумно и не даром:
трябва въздуха и светлината
да се плащат на гостилничаря.

И затуй човек не я напуща,
че където чех със чех се срещнат,
весели или опечалени,
гръмва тамо музика след малко
и на сватба, и след погребение.


ЖЪТВЕНО ВРЕМЕ

Зной диша лятото уханно
и гибел билките докосва.
Излитат чучулиги ранни
и с песни къра омагьосват.

Трепери въздухът от пламък,
реката, ще речеш, е мъртва,
грей като фурна всеки камък,
настъпва времето за жътва.

И вече чувам как в превара
се молят тихо класовете,
с наведени чела: - Жетвари,
до корените ни жънете.

Златее всеки клас и зрънце,
по пътя златен прах се носи
и натоварени със слънце,
колите пукат в свойте оси.

Помръква в облаци небето,
трепти от страх на слога бряста
и пот се лей, и сърпът, ето,
като светкавица проблясва.


ХАРАКТЕР

Обичаше да си поплаква мама,
с престилката след туй изтрий очи,
и шета пак с усърдие голямо,
и пее - като птица го речи.

Насъне даже плача аз и страдам,
с характер мек съм като мама аз,
ала и духом никога не падам,
изправям се като трева завчас.

Като река изглажда се душата,
да я браздят и бури цял живот.
Водата е по-силна от скалата,
от войнствения - мирният народ.


ШЛАКА

В небето горе грее шлака звездна,
в леярните тук долу грей железна.
Откак прие земята огнено кръщение,
човешкият живот превърна се в горене.

И аз копая в него все по-трудно,
че моят дух е скрит в земята рудник;
със всяка копка във недрата му заспали
по-тежки стават скални маси и метали.

И нека клюмвам към земята от умора,
и нека се сгъстява черна нощ отгоре,
сърцето ми разлива кърваво сияние
и ще гори така, додето пепел стане.


МАЙКИ

Ето чешката земя хълмиста,
все е сведена надолу тя:
носи на ръжта среброто бистро,
златото на зрелите жита.

И кога в балкана се изкачва
до приоблачния връх и лес,
на гърба лехи картофи влачи
или даже снопчета овес.

Тъй е и на Чехия с жените.
Тяхна вечна зестра е трудът.
Трупат дечурлига даровити,
шетат одве свити и търпят.

Старостта превий ли ги накрая,
рой от внучета край тях снове.
И тогава целите сияят,
сякаш носят на гърба небе.


ЖЪТВА

Със жътвата и слънцето по-силно грее.
Гори земята, от ръжта и ечемика
към небосклона златен блясък блика.
Гори земята и небето бяло с нея.

А непожънатата нива
като на оргел свири, свири
и песен благодарствена разлива
по пламнали полета и баири.

Преплитат се величествено и безкрай
чукари и могили,
които - след изгубения рай -
потопите са пощадили.

Мъжете по междите
и булките в дворовете косите клепят;
разгърдени и боси, спират в трепет
и с взор тревожен небосвода питат.

Ала безоблачно небето свети.
Едничко бяло облаче - но ето
отмина то със влакчето в полето.

небето днес ковашки мях е сякаш,
но от ковача няма вест, ни диря -
и все пак огъня раздухва някой.

Над сухата земя грей огненото лято.
Споява оксижен небето и земята.

Светлее слънцето подобно златен сърп.
Жените над ръкойките превиват гръб.

И от челото - опнати като лафети -
с ръкав изтриват си потта мъжете.

Гори и в мене тази жега вече,
но моите жътви още са далече.

Притихнало, сърцето ми мечтае.
Поличбите му аз дали ще разгадая?


УТРИННА МАРАНЯ

Отгоре слиза и със свян реката
облича се в скала и канара.
Обиколила върхове, от ската
с копнеж във нея слънцето се взря.

Съблече облак подир облак, грее
с такава мощ и блясък нетърпим,
че пред очите ти да притъмнее;
пристъпва към любимата любим.

Природата замря в наслада странна,
припъпли хлад и влага от лесът.
На слънцето водата щом пристана,
след него тръгна тя по златен път.