Панайот Черна

Панайот Черна (1881-1913), изтъкнат румънски поет от български произход, е син на Панайот Станчов Димитров, който е роден през 1853 г. в Шумен. Майка му Мария е дъщеря на Васил и Димитра (Мита) Ташкови – деца на преселници от Ямбол.
Родният му баща умира след злополука преди раждането му. Отгледан е от майка си и втория й съпруг Наум Костов, българин от Охрид.
Изпълнявайки заръката на Панайот Станчов – детето да бъде образовано, Мария и Наум след селското училище завеждат малкия Панайот в Браила да учи в лицей. Целият му път е свързан с жажда за знание и мечта за духовно съвършенство – от една страна, и мизерия, лишения и болести – от друга. След Браила следва в Букурещ. Чрез стипендия и подпомагане от приятели, Черна продължава обучението си в Германия, като се колебае между философията и поезията. Потвърждение на това е и докторската му теза, която се нарича „Поезия на мисълта”.
За поезията му вече се говори с възхищение. Името му се поставя редом с това на Михай Еминеску. Но литературната критика не пропуска да отбележи, че румънският му не е перфектен, че се усеща влиянието от родния му български език. От друга страна, още в началото на творческия му възход му се поставя условие да смени „неблагозвучното” си нерумънско име (Панайот Станчов) с подходящ псевдоним. И той избира името на родното си село – Черна. На този фон странно изглежда фактът, че до 1911 г. не му е уредено румънско гражданство, а е смятан за чужденец.
Творчеството на Панайот Черна не е обемисто – един том с поезия, докторска дисертация, студия за Еминеску и „Фауст”, няколко рецензии. Ранната смърт спира талантливото му перо. Но той успява да се утвърди като име, а поезията му продължава да интересува читателите и до днес. През 2006 г. е отпечатана в гр. Кюстендил книгата на Жеко Попов и Валериу Рапяну „Панайот Черна – човекът и поетът”, издадена на румънски и български език.


Публикации:


Поезия:

МАМА/ превод: Таня Танасова-Тодорова/ брой 14 ноември 2009

МАЙКА/ превод: Борис Колев (Базарджик)/ брой 47 януари 2013

ВЪРХЪТ НА ЛЮБОВТА/ превод: Стилиян Чилингиров/ брой 66 октомври 2014


За Панайот Черна:

П. ЧЕРНА - РУМЪНСКИЯТ НАРОДЕН ПОЕТ Е ВСЪЩНОСТ БЪЛГАРИН!/ автор: Христо П. Капитанов/ брой 102 януари 2018

МАЛЪК СПОМЕН ЗА ПАНАЙОТ СТАНЧЕВ-ЧЕРНА/ автор: Добрин Василев/ брой 110 октомври 2018