Роза Боянова

Роза Боянова Коцева е родена на 6 март 1953 г. в с. Раброво, Видинско. Завършила е българска филология в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. Работи в сферата на културата и образованието. Преди 25 години създава в Шумен първото литературно студио за работа с деца в областта на изящната словесност „Камбанка”. От 1989 г. живее в Бургас, където продължава работата си с деца и млади творци в литературното студио „Митични птици” към читалище „Любен Каравелов”. Заместник-председател на дружество „Български писател” в Бургас и заместник главен редактор на в. „Автограф” - регионален месечник за литература и изкуство, съвместно издание на Съюза на българските писатели. Съставител и редактор на сб. „Парченце залез между пръстите” по повод 20 г. литературно студио „Митични птици” - Бургас (2013). Съставител и на книги с творчество на деца от цялата страна. Нейни стихове са превеждани на руски, английски, френски, немски, испански, македонски, украински, гръцки, турски, полски, хърватски и румънски език. Издадени книги: „Жадна вода” (1984), „Литературни игри с децата” (1988, 2. прераб. и доп. изд. 2005 със заглавие „Литературни игри с деца или Л’ар педагожик”, съавт.), „Биография на чувствата” (1990), „Метафори” (1996), „Мастилена аура” (1999), „Стихоприношения” (2003), „Далечен диптих” (2006), „Времена. Три български поетеси и един македонски художник” (2007, съавт.), „Меда на поезията. Избрани стихове” (2008), „Чернови на Млечен път” (2011), „Стихове от розариума” (2014), „Обратна гравитация” (2018) „АЛТ. Стиховете, които ме избраха. Избрани стихове” (2020). Носител е на национални литературни награди за поезия на името на Владимир Башев и Иван Пейчев (2007), както и на плакети на община Бургас - Пегас и Христо Фотев. Организатор на Майски срещи на славянските творци в Бургас „Свято слово” и Международен литературен конкурс за младежи „Изкуство против дрогата”, създател на Есенни литературни празници в Бургас. Председател на Сдружение Бургаска писателска общност (2015-2018 г.) Почетен гражданин на Бургас. Член на СБП.


Публикации:


Поезия:

ПРЕМИНАХМЕ ПРЕЗ ДЕВЕТТЕ ГЛАГОЛНИ ВРЕМЕНА…/ брой 126 март 2020

ДВЕ РЕКИ ПИШАТ КРАЙ ДОМА НА БАЩА МИ…/ брой 127 април 2020


Критика:

ДА СВЕТИШ С ДОБРИ ДЕЛА И ПОМИСЛИ/ брой 131 октомври 2020


Интервю с Роза Боянова:

РОЗА БОЯНОВА: „ЩЕ ПУСНА НАПИСАНОТО ДА ОТПЛАВА…”/ брой 144 януари 2022


Преводи:

Даниела Андоновска-Трайковска - РАВНОСТРАНЕН ТРИЪГЪЛНИК/ брой 126 март 2020

Бранко Цветкоски - НЕБЕСЕН ДОЛ/ брой 127 април 2020