ПАЯКЪТ

Мануел Бандейра

превод: Стоян Бакърджиев и Румен Стоянов

От мен не се отдалечавай, уплашена от яростта
на моята отрова… Слушай и чуй какво ще ти разправя:
мен ме наричат Арахне - пак виждам аз да разцъфтява
в дантелите ми несравнима, но и измамна красота.

Веднъж Минерва предизвиках в моминската си слепота.
За тази дързост днес изкупвам необичайната си слава…
Надвих всесилната богиня, а тя, ревнива и дребнава,
не ми прости. И отмъсти си, и в паяк ме превърна тя.

Аз бях и бяла, и красива, а днес съм тъмна и ужасна.
Днес вдъхвам страх… О ти, която разглеждаш моята прекрасна
и тънка мрежа и се чудиш как я изпридам с вещина,

помни, че бях преди девойка със сръчни пръсти, под които
фантазията ми богата - и пламенно, и упорито -
плетеше нежно наметало за крехките ти рамена…