ИЗ „ЧЕТИРИСТИШИЯ”

Иля Фоняков

превод: Марко Марков

***
Художникът рисуваше април
и в чашата забрави свойта четка.
Събудихме се и видяхме днес:
родил се е на нея лист един.

——————————

***
Спектакълът завърши.
Зрителят най-бърз
дотича пръв до гардероба…
Излизат в коридора зад кулисите
с отрудени лица актьорите.