ВСЕКИ ДЕН…

Шел Силвърстийн

превод: Марко Марков

***

Всеки ден посипвайте главата си с пипер,
непременно посипвайте главата си с пипер.
Защото когато Злият Барбазъб
ви отвлече и продаде на магьосницата Лахмута,
която ще поиска да ви хвърли в пещта,
тя първо ще ви огледа, ще ви подуши
и изведнъж - МАПЧХИ! - ще кихне.
- Не! - ще каже Лахмута - това не е за мен,
прекалено е солено, прекалено е люто.
И ще ви изхвърли през прозореца
като стара, похабена, ненужна вещ,
и вие ще побегнете към къщи.
Така ще се спасите - ако всеки ден,
ако всеки ден посипвате главата си с пипер.