ДОЙДОХА СЕНКИТЕ-ПАЗАЧИ…

Яков Полонски

превод: Ана Александрова

***
Дойдоха сенките-пазачи
с нощта да бранят моя праг.
Откриват тежките клепачи
очите - извори на мрак.

И шепот от гласа й нежен,
и дъх по моето лице…
Косите й със жест небрежен
се сипят в моите ръце…

Почакай, нощ! Закриляй с мрака
света, магьосан от любов.
Ти, време немощно, почакай!
Спри часовете с благослов.

Но ето, сенките - пазачи
напускат с трепет моя праг!
Под спуснатите в жар клепачи
отново пак извира мрак…

Ръката й съвсем застива,
лицето - в огнен свян гори
и срамежливо в мен се скрива…
Почакай, слънце! Време, спри!

1842

——————————

НА ПЪТ ИЗ КАЗВКАЗ

І.
С теб, Кавказ, се сбогувам… Сред каменни
върхове крепост яка си ти!
Войнствен край на грузинците пламенни,
Тифлис, слънце блестящо, прости!

Полетял през рътлина заснежена
и преминал Казбек и Дарял,
аз подготвям душата разнежена
за сражения в земния дял.

И се вслушвам на Терек във бурните
мътнопенни, тревожни вълни…
Но конете към север са втурнати
и звънчето надеждно звън!

Висини, в сиви облаци скътани,
отстъпете пред момъка смел!
И разстилат се степи пред пътя ни,
а зеленото - няма предел…

Във душата се влива просторът чист
след властта на планинския гнет.
И гласът на звънчето е тъй сребрист,
а конете се носят напред.

Препусни! Гасне залез. Пред къщите
мълчаливо казаците бдят…
Кървав месец изгрява… И смръщен е,
и огньове далечни трептят…

Труп на кон различавам в пътеката,
грак на гарван долавям встрани…
На Печорин ли сянката - леката,
ни догонва?… Конете гони!

ІІ.
Колко радост, печал и страдание
с търпелива душа преживях…
Стига погледи, трепет, мълчание!
Свойто „сбогом” изричам без страх.

Но боя се, че орис нечакана
ще ме стигне и в път устремен;
и тъгата по теб неизплакана
ще удави самотния ден.

И ще спомням дома с увенчания
двор с асми, тоя прелестен кът,
гдето в шепот, прелял от желания,
часовете несетно текат.

Ароматът на рози и вадата,
над която дайрето звучи…
Личицето лукаво, наградата,
обещана от твойте очи!

Искам всичко - лъжите, измяната,
оковали до днес паметта,
да изчезнат, изтекли със пяната
на реките планински - в степта.

10 юни 1851

——————————

ПЕСЕН НА ЦИГАНКАТА

Моят огън свети в мрака,
гаснат искри, литва дим…
А раздялата ни чака.
Моста… Тук ще се простим.

Нощ отмине ли - зората
мен и теб ще раздели.
Ще се втурнат към полята
волни цигански кон…

Ти във възел на раздяла
здраво моя шал стегни.
Знай, като ресните в шала
бяхме слети в тези дни.

Теб те чака кон забързан,
мен пък… някой чужд орел.
Възелът от теб завързан,
ще разкъса в порив смел.

Друга срещнеш ли - неволно
ти ще си припомняш мен.
С мойте песни нека волно
тя да радва твоя ден!

Огънят ми свети в мрака,
гаснат искри, литва дим…
И раздялата ни чака
с теб, соколе мой любим.

1853

——————————

ЗВЪНЧЕТО

Стихна бурята снежна. Свети път озарен
и нощта взира в мен ослепени очи.
Звън на тройка коне, за да бъда спасен,
потопи ме във сън… И звънчето звучи…

Мътен облачен дим… Тича призракът бял
на луната в простора от студ прояснен
и в душата наднича… Като стара печал,
преоблечена в сън съкровен.

И внезапно дочувам над протяжния звук
глас, изпълнен със страст, да реди:
„Ах, кога ли, кога моят мил ще е тук,
да отдъхне на мойте гърди!

В мен ли няма живот! Щом зора запламти
и лъчите й в мойто стъкло заискрят,
лумва печката весело, самоварът шепти
и завеската пъстра озарена трепти
над огрения в пламък креват…

В мен ли няма живот! Ех, отворен капак
на прозореца… Месец по стената пълзи…
Щом виелица вие - паля лампата пак,
а задрема ли - сепвам се в глухия мрак
и топя се по него в сълзи…”

И долавям нечакано същия глас
във звъна на звънчето стаен:
„…Не, не ми е любим!… И страхувам се аз
да не влезе със ласки при мен…

Ах, нима е живот! Няма тук светлина.
От прозореца духа, по стъклата му - лед.
Там, на двора расте само вишня една…
Пъпли мрак… И навярно в тоя мраз и слана
е загинала… жребий проклет!

Ах, нима е живот! И пердето без цвят!
Като болна съм… Бдя в тоя сив полумрак.
Няма кой да ме брани. Нямам мил в този свят,
само бабката бъбри… щом съседът познат
дойде тук… И е весело пак.”

1854


***
Пришли и стали тени ночи
На страже у моих дверей!
Смелей глядит мне прямо в очи
Глубокий мрак ее очей;
Над ухом шепчет голос нежный,
И змейкой бьется мне в лицо
Ее волос, моей небрежной
Рукой измятое, кольцо.

Промедли ночь! густою тьмою
Покрой волшебный мир любви!
Ты, время, дряхлою рукою
Свои часы останови!

Но покачнулись тени ночи,
Бегут, шатаяся, назад.
Ее потупленные очи
Уже глядят и не глядят;
В моих руках рука застыла,
Стыдливо на моей груди
Она лицо свое сокрыла…
О солнце, солнце! Погоди!

1842

——————————

НА ПУТИ ИЗ-ЗА КАВКАЗА

I

Неприступный, горами заставленный,
Ты, Кавказ, наш воинственный край, -
Ты, наш город Тифлис знойно-каменный,
Светлой Грузии солнце, прощай!

Душу, к битвам житейским готовую,
Я за снежный несу перевал.
Я Казбек миновал, я Крестовую
Миновал - недалёко Дарьял.

Слышу Терека волны тревожные
В мутной пене по камням шумят -
Колокольчик звенит - и надёжные
Кони юношу к северу мчат.

Выси гор, в облака погружённые,
Расступитесь - приволье станиц -
Расстилаются степи зелёные -
Я простору не вижу границ.

И душа на простор вырывается
Из-под власти кавказских громад -
Колокольчик звенит-заливается…
Кони юношу к северу мчат.

Погоняй! гаснет день за курганами,
С вышек молча глядят казаки -
Красный месяц встаёт за туманами,
Недалёко дрожат огоньки -

В стороне слышу карканье ворона -
Различаю впотьмах труп коня -
Погоняй, погоняй! тень Печорина
По следам догоняет меня…

II

Ты, с которой так много страдания
Терпеливо я прожил душой,
Без надежды на мир и свидание
Навсегда я простился с тобой.

Но боюсь - если путь мой протянется -
Из родимых полей в край чужой -
Одинокое сердце оглянется
И сожмётся знакомой тоской. -

Вспомнит домик твой - дворик, увешанный
Виноградными лозами - тень -
Где твоим лепетаньем утешенный,
Я вдавался в беспечную лень.

Вспомнит роз аромат над канавою,
Бубна звон в поздний вечера час,
Твой личак - и улыбку лукавую
И огонь соблазняющих глаз.

Всё, что было обманом, изменою,
Что лежало на мне словно цепь,
Всё исчезло из памяти с пеною
Горных рек, вытекающих в степь.

10 июня 1851

——————————

ПЕСНЯ ЦЫГАНКИ

Мой костер в тумане светит;
Искры гаснут на лету…
Ночью нас никто не встретит;
Мы простимся на мосту.

Ночь пройдет - и спозаранок
В степь далеко, милый мой,
Я уйду с толпой цыганок
За кибиткой кочевой.

На прощанье шаль с каймою
Ты на мне узлом стяни:
Как концы ее, с тобою
Мы сходились в эти дни.

Кто-то мне судьбу предскажет?
Кто-то завтра, сокол мой,
На груди моей развяжет
Узел, стянутый тобой?

Вспоминай, коли другая,
Друга милого любя,
Будет песни петь, играя
На коленях у тебя!

Мой костер в тумане светит;
Искры гаснут на лету…
Ночью нас никто не встретит;
Мы простимся на мосту.

1853

——————————

КОЛОКОЛЬЧИК

Улеглася метелица… путь озарен…
Ночь глядит миллионами тусклых очей…
Погружай меня в сон, колокольчика звон!
Выноси меня, тройка усталых коней!

Мутный дым облаков и холодная даль
Начинают яснеть; белый призрак луны
Смотрит в душу мою - и былую печаль
Наряжает в забытые сны.

То вдруг слышится мне - страстный голос поет,
С колокольчиком дружно звеня:
“Ах, когда-то, когда-то мой милый придет -
Отдохнуть на груди у меня!

У меня ли не жизнь!.. чуть заря на стекле
Начинает лучами с морозом играть,
Самовар мой кипит на дубовом столе,
И трещит моя печь, озаряя в угле,
За цветной занавеской кровать!..

У меня ли не жизнь!.. ночью ль ставень открыт,
По стене бродит месяца луч золотой,
Забушует ли вьюга - лампада горит,
И, когда я дремлю, мое сердце не спит
Все по нем изнывая тоской”.

То вдруг слышится мне, тот же голос поет,
С колокольчиком грустно звеня:
“Где-то старый мой друг?.. Я боюсь, он войдет
И, ласкаясь, обнимет меня!

Что за жизнь у меня! и тесна, и темна,
И скучна моя горница; дует в окно.
За окошком растет только вишня одна,
Да и та за промерзлым стеклом не видна
И, быть может, погибла давно!..

Что за жизнь!.. полинял пестрый полога цвет,
Я больная брожу и не еду к родным,
Побранить меня некому - милого нет,
Лишь старуха ворчит, как приходит сосед,
Оттого, что мне весело с ним!..”

1854