ЗАТВОРНИК

Воислав Илич

превод: Христо Цанков-Дерижан

ЗАТВОРНИК

1.
Клетник, мен съдбата демон я разстрои,
в скръб преминах бързо младините мои.

Бавно аз в сърце си умирам и тлея,
смея ли се нявга - през сълзи се смея.

Аз съм като късния листец есенни:
вече ще да капне - а все се зелени…

2.

Смръзна ме живота с вихри си студени,
закопах край пътя надежди зелени.

Тръгнах сам в живота, сълзи що ми даде;
идваха надежди, бягаха назад…

Сетнята надежда още грей в сърце ми:
сетнята надежда гробът ще отнеме!


ПРОЛЕТ, ЛЯТО, ЕСЕН

Грей небето, пей долина сяйна,
всъде прелест, зрак, градина цветна,
през сърцето чезне струя тайна
- То е пролет дивна и приветна.

Обич, вярност, преданост без края,
сладък унес и диханье свято,
то на нашия живот е рая
- То е нашто драгоценно лято.

Мъки, скърби, горести, неволи,
сякаш лист, от бури си понесен,
тъжен дъжд по гроба ти ромоли.
- То е горка и тъжовна есен


НЕЧЕТЕНА КНИГА

Тежка ли горест ме стигне
в пътя в живота ми беден,
вадя тогава прикътан
лист един ценен и бледен.

Гледам словата му мили:
бледни - тях времето трие, -
смисъла техен не може
времето само да скрие.

Прелест съдържат те своя -
злато, там ценност е скрита:
пазя аз таз книга моя,
никой да я не прочита.

Щом я пък някой прочете,
по-рано що я не знаял -
в смисъла техен разбира,
в смърт че отдавна й блуждаял…


***
Щом моя живот самотен
тъжно най-после изтлее,
брат ми над гроба ще дойде
горестни сълзи да лее.

Минат ли две-три години,
времето скръб ще отгони;
до-ще пак брат ми над гроба,
но няма сълзи да рони.

Брату в сърцето кат глъхне
спомен тъжовен, мъченье,
птиче ще дойде на гроба,
да пее песни над мене.

Щом пък и то си отиде,
както си всеки отива,
пътник минаващ ще каже:
тук някой човек почива…

——————————

сп. „Славянски глас”, г. 7, кн. 4, 1909 г.