«ТОЙ Е ЕДИН ОТ НАЙ-ДОБРИТЕ ПИСАТЕЛИ ОТ НАРОДЕН, ПРАВОСЛАВЕН ТИП»

Станислав Куняев

превод: Литературен свят

Поетът Станислав Куняев за личността и творчеството на писателя Владимир Крупин, който на 7 септември навършва 77 години …

Скъпият Володя Крупин е мой стар приятел. Добре го познавам. Аз не само съм чел всичките му книги, но и съм печатал в списание «Наш съвременник» почти всички, започвайки от «Кръстно шествие». Владимир Крупин е отдавнашен член на редколегията на списание «Наш съвременник». Той е един от най-добрите писатели от народен, православен тип, произлязъл от работническо-селска среда.

Човек, служил в армията. Всички ние сме шестдесетници. Най-известните шестдесетници в никакви «армии» не са служили, а принадлежаха към чиновническата, партийната среда или към тази на КГБ. А той е от обикновените хора, както и Василий Белов, Валентин Распутин, Николай Рубцов, Василий Шукшин. В тази кохорта знаменити писатели, които издигна руския народ през 60-те години на най-предни позиции в литературата, една от тези позиции заема Владимир Николаевич със своето творчество.

Много пъти с него сме били във Вологодско. Много пъти на празника «Сияние на Русия», създаден от покойния Валентин Распутин, сме били в Иркутска област. Участвахме в пътешествието, което организира Валентин Григориевич Распутин по местата, където са живели декабристите, и по местата, които после постепенно потънаха в огромните водоеми, организирани от Братската ВЕЦ, Уст-Илимската ВЕЦ и други строежи на нашата велика епоха.

Списание «Наш съвременник» не си представя своето съществуване без такива писатели като Крупин. Неслучайно през последната четвърт на века сред всички литературно-художествени списания редом с нас се издаваха знаменитите списания от съветската епоха «Новый мир», «Октябрь, «Знамя». Но през последните двадесет години, опирайки се на такива писатели като Крупин, ние заемаме първото място по писателска любов, по абонати и по броя на онези необходими за всяко издание събития, юбилеи, около които се върти нашият обществен живот.

Владимир Крупин ми е не просто близък човек, но и един от най-любимите ми писатели. Той е лауреат на Патриаршеската литературна награда. Православната част от духовния облик на Владимир Крупин го прави незаменим и оригинален човек, едновременно разбираем и необходим за днешния духовен живот на Русия.

Да му даде Бог здраве, дълъг живот и нови произведения.

——————————

«Русская народная линия», 07.09.2018