Иван Доброгледски

Иван Доброгледски е роден на 4 юни 1954 в гр. Провадия. Завършва ВНВМУ „Н. Й. Вапцаров” през 1978 г. Петнадесет години е офицер във Военноморския флот на България. Пет години е вахтен офицер на търговски кораби под чужд флаг. От 1998 г. е мениджър в морска агенция. Ползва английски, турски и руски език. Член е на Съюза на свободните писатели и на Сдружението на варненските писатели. Автор е на книгите „Солени кръгове” (1999), „Нощта и денят на моята същност” (2009), на романа „Мравки по кожата” (2018). Има редица публикации в периодичния печат и антологиите на ССП.


Публикации:


Проза:

„СОЛЕНИ КРЪГОВЕ”/ брой 104 март 2018

СОЛЕНИ КРЪГОВЕ/ брой 105 април 2018

ВОЕННИ МИГОВЕ/ брой 106 май 2018

СОЛЕНИ КРЪГОВЕ - ПРОДЪЛЖЕНИЕ/ брой 106 май 2018


Критика за Иван Доброгледски:

ЕПОС ЗА ЧОВЕШКОТО ДОСТОЙНСТВО/ автор: Георги Н. Николов/ брой 109 септември 2018

УСЕЩАНЕ ЗА МРАВКИ/ автор: Петър Стойков/ брой 109 септември 2018