Михаил Петков

Михаил Петков е роден през 1957 г. в гр. Карлово. Живее в гр. Сопот и работи във „ВМЗ”. Член на Дружество на българските писатели - Карлово. Автор е на поетичните книги: „Легенда за глухарче”, „Сънят е само сън” и „Простор на утринно дърво”. Негови творби са включени в съвместните издания на ДБПК - „Там дето аз съм пораснал…”; „Времето в нас”; „И моите песни…”; „Екове…” и други периодични литературни издания.


Публикации:


Поезия:

МОНОЛОГ/ брой 96 юни 2017

ВРЕМЕТО НА ЧАСОВНИКА/ брой 117 май 2019

ИЗНЕНАДА/ брой 118 юни 2019

ПЪТЯТ НА ТРЕВИТЕ/ брой 119 юли 2019

КЪПИНА/ брой 123 декември 2019


Критика за Михаил Петков:

ОТКРАДНАТИ СТИХОВЕ/ автор: Георги Майоров/ брой 139 юни 2021