ИЗНЕНАДА

Михаил Петков

ИЗНЕНАДА

Хубаво е
да се измъкнеш
през лозята,
за да достигнеш
есенните праскови.
А там
да се усмихнат
ябълките,
които искат
да ти кажат:
„Това си ти!
Не си мисли
за пътя
и целта,
защото сърцето ти
е ябълка?”

И толкова
е хубаво,
когато можеш
да преминеш
през звездите,
за да достигнеш
есенна луна…

А там
да те очаква
изненадата
на блесналата,
като слънце
ябълка
в простор на
утринно
дърво.


ГЛУХАРЧЕ

Приличаше глухарчето
на малък слънчоглед.
Притихна после
яркият му цвят,
в кълбо
от белота.
Когато
вятърът дойде,
отнесе в своята посока
безчетни, леки парашути,
за да ги люшне
като сняг
в една отворена безкрайност.
Стърчат сред тишина
сразени вече скелети,
опразнени от вятъра,
наклонени,
пречупени дула.
Но в грозното поле,
от дълбина,
избухна маршът на победата.


НЕЩО ЗА ЦИВИЛИЗАЦИИ

Пътищата -
египетските
пирамиди на Рим.
Виж
стария римски път
през Троянския проход.
Оттук
са минавали легионите
на Траян -
за да отидат към Дакия.
Старият Балкан -
по-висок
от египетска
пирамида,
от всякоя друга
придошла
цивилизация.


ПРИЛИКА

Силуети на брези
и на борчета -
вътре и вън,
а очите ми вкопчени
в яркия Сириус -
силна звезда.
Ръката ми стича се
по лице на любима.
В ненадейна,
очаквана нощ
на часовника
верният тон ли удари
в сърцето ми?
Ще остана при тебе,
любима,
в малката къщичка,
в планината висока,
до извора.
На небесен прилича
земният път,
щом е истински земен.


***
Върхове на думите!
Водата ги заобля.
От дъното
на многото вода
до мен достигат
гласове
на камъни:
едните
празни думи са,
а другите,
без върхове -
работят.
Ръката
на безсмъртен Дух
извайва
други камъни;
задвижва ги водата -
като колела
на мелница.


***
Великден
е.
По разцъфтели цветове
прилича
на великденско яйце
пчелата.


КОЗА ПО ЕНЬОВДЕН

В небето с литналите
клони
козата може
да достигне отражения.
И тя да бъде
отражение.
Когато,
много истинска,
поеме път
обратен
към земята,
ще бъдат само
дълга, бяла козина
крилата й.

А като билка
е нощта
единствено
по Еньовден!