Крум Кънчев

Крум Николов Кънчев, български писател (поет, белетрист, публицист), педагог, спортист, художник, фотограф, журналист, е роден на 18.08.1904 г. в село Брегово, Видинско в бедно и безимотно чиновническо семейство. Ранното си детство и по-голяма част от живота си прекарва във Варна, където завършва Варненската мъжка гимназия. От 1923 г. учи славянска филология и литература в Софийския университет. От 1928 г. е учител последователно в: 1923-1929 г. в прогимназията в с. Суворово, Варненско; 1929-1930 г. в Образцовата гимназия в София; 1930-1933 г. в Търговската гимназия в Стара Загора; 1933-1944 г. в Морското училище във Варна и Созопол. Две години е щатен инструктор в Централния морски клуб на ДОСО и лектор по методика на обучението и морезнание в Централната морска школа на ДОСО. През 1946 г. е коректор на сп. „План” - издание на Варненския икономически университет и сп. „Морски преглед” - орган и издание на Военноморските сили. От 15 ноември 1947 г. е щатен технически секретар и завеждащ отдел „Просвета и пропаганда” при Народния съюз за спорт и техника - Варна, а впоследствие и активист в комитета „Морско дело” до изграждане, в началото на 1951 г., на Доброволческата организация за съдействие на отбраната (ДОСО), в която работи като секретар на секция и завеждащ „Агитация и пропаганда”. През 1949 г. е временен преподавател в Народното военноморско училище във Варна. През годините 1949-1951 е лектор по български и руски език в поделение 3715 във Варна. От 1 март 1949 до 1 юни 1952 г. е лектор и в курса за преквалификация на капитани и механици при поделение 20160 на Военноморските сили - Варна и Дирекция „Воден транспорт” - София. От 10 април 1952 г. до 16 март 1953 г. е щатен инструктор в Централния морски клуб на ДОСО във Варна. През летните месеци на годините 1948-1951 г. е лектор - инструктор по гребане и ветроходство във Висшия институт за физкултура (ВИФ) „Георги Димитров”. От 16 март 1953 до 1 май 1955 г. е коректор в издателство „Наука и култура”. От 1 октомври 1955 до 15 март 1956 г. е преподавател в техникумите по индустриална химия и дървообработване и вътрешна архитектура - Варна. През 1956 г. е редакционен работник в редакцията на в. „Сталинско знаме” (по-късно „Народно дело”). Същата година е и лектор по български език и география в Държавното музикално училище „Добри Христов” във Варна. От 1962 г. е нощен възпитател в Дом за деца и юноши „Цонко Цонков” - Варна. Работи близо 40 години в сферата на морското дело. Сътрудничи на в. „Завой” и др. Автор е на над 15 книги и стотици статии с морско съдържание. Повече от 10 години е член активист в ДОСО, където изпълнява учебно-възпитателни задачи. „Републикански първенец по ветроходство” за 1947 г. Отличен е с най-високото отличие на ДОСО - почетния знак „За активна дейност”. Съчинения: „Вопли” (поеми в проза, 1922), „Родното море” (30 поеми за морето, 1927), „Варна” (роман, 1932), „Нашето Черноморие” (1938), „При нашите морски вълци. Разговори с български моряци” (1942), „Българското Черноморие. Поглед към родния бряг. Пътеводител” (1961) и др. Умира през 1980 г. във Варна на 76 г.


Публикации:


Проза:

ВЯТЪРЪТ/ брой 91 януари 2017

КОРАБНИКЪТ И КОРАБОНАЧАЛНИКЪТ РАЗКАЗВАТ…/ брой 97 юли 2017

В БУРНО МОРЕ/ брой 103 февруари 2018


Публицистика:

ЕДНО ОКО КЪМ НАШЕТО МОРЕ/ брой 106 май 2018

НЕЗАГЛЪХВАЩО ЕХО/ брой 109 септември 2018

ЙОРДАН ЙОВКОВ/ брой 109 септември 2018


Критика:

ЗАСЛУГА ИЛИ ВРЕДА?/ брой 108 юли 2018


Критика за Крум Кънчев:

„НАШЕТО ЧЕРНОМОРИЕ” ОТ КРУМ КЪНЧЕВ/ автор: Нели Доспевска/ брой 98 септември 2017

КРУМ КЪНЧЕВ - „НАШЕТО ЧЕРНО МОРЕ”/ автор: Добрин Василев/ брой 109 септември 2018