КРУМ КЪНЧЕВ – „НАШЕТО ЧЕРНО МОРЕ”

Добрин Василев

Крум Кънчев. „Нашето Черно море”. Варна, 1938

Време беше върху целокупното наше Черноморие - бряг, море, селища и пр. - да излезе и се даде на нашата общественост една голяма, обемиста изчерпателна книга.

Книгите на г-н Сава Н. Иванов върху Черно море изиграха грамадна роля. Статиите на проф. Иширков, на други наши географи, множеството статии и описания на крайморски селища, в петнадесетте годишнини на сп. „Морски Сговор”, книгите на Ал. п. Маринов „Морето и нашето крайбрежие”, на К. Траянов и др. нахвърлиха вече значителен материал.

Но книгата на нашия съгражданин, учител и моряк Крум Кънчев, излязла вчера от печат, иде да съобщи всичко досега създадено, да увенчае в големи линии опитите на предходниците.

Тя е един голям, извънредно ценен труд, крупен, едва ли не най-крупният труд върху нашето Черноморие.

Сам писател и автор на художествени работи като разкази и романи, сам добре познаващ нашето море, плавал по него дълги години, г-н Крум Кънчев съчетава в книгата си и художествения, и научния географски и исторически метод на изследвания и с това подсочнява своята книга и й придава голяма значителност и незаменима стойност.

На 214 страници, в 39 глави, на хубава герипт-хартия авторът изобилно и обширно разкрива образа на нашето българско Черно море и на българския черноморски бряг от нос Калиакра до самото устие на Резовската река.

Описани са подробно всички носове, заливи, речни устия, езера, острови, градове и селища по брега.

Описани са увлекателно, живописно, като за селищата са събрани крайно грижливо, трудолюбиво и добросъвестно проверено всички данни от географско, историческо, народобитно и фолклорно, стопанско и производствено естества.

Цялата история на тия български селища от хиляди години е разгъната в книгата. Преразказани са и издирени всички легенди на миналото, свързани с най-малкото селище, даден е стопанският народно-поминъчен облик на всички крайморски градове и села, а така също и места, криещи природни богатства и производствени възможности, като „Медни връх”, „Каменоломната Атия”, „Игнатово блато” и др.

За Варна, Бургас, Несебър, Обзор, Поморие, Созопол, Царево, които имат всичкия интерес да привличат чужденци и гости и да се знае много неща за тях, книгата е от естество да бъде настолна и справочна, в най-добрия смисъл, за любителя, земеведа, пътешественика, а така също и за всички туристи и морски спортисти.

Но авторът познава много добре морето, като моряк-любител-спортист и пръв досега ни дава великолепни и верни описания на риболова с делфини.
Той познава нашето риболовство също така добре, и книгата му ще е много ценна за всички интересуващи се и специалисти дори по тоя въпрос.

Доказ за това са главите: „Староверците”, „Ловци на делфини”, „Река Камчия”, „Риболов с гриб”, „Живописна риболовна флотилия”, „В царството на даляните”. Описанието на живота на староверците при Варненското езеро, на нос Емона, в Поморие, Царево и др. са образци на пълно и всецяло разказване за селища и места чрез научен и художествен подход.

Придаващи особено чар с навей от екзотика са написани главите: „Българският Робинзон”, „Остров Свети Иван”, „Царева река”, „Игнатово блато” и др. За народоведите ценен принос е главата „Огнеходци” (стр. 190/197), „село Българи”, станало вече известно от описания на други изследвачи.

За стопанския деятел за вярно упътване служат главите: „Река Камчия”, „Бургаските езера”, „Каменоломната Атия”, „Медни връх”, „Село Резово”, „Резовска река” и др. Новаторска, ценен принос и от голямо значение за езиковеда и младото поколение е книгата „Нашето Черноморие”, в езиково отношение, откъм пречистен, красив български език.

Дадени са нови хубави, родно звучащи на ухото думи, побългарени са много чужди названия, преправен е път за прочистване на езика ни от чуждици (авторът е учител по български език и книжнина) и е дадено пособие за ония, които се занимават с прекръстване на имената, на селищата и местностите.

Цялата книга е стегната, великолепно издържана, обилна с данни и сведения, написана на много хубав, изряден, лек език.

Тя има научна стойност и доставя голяма наслада. Препоръчваме я на всички, които обичат морето, на всички граждани. Цената й улеснява всекиго.

Поздравяваме автора за огромния добросъвестен труд.

——————————

сп. „Морски сговор”, г.15, бр. 10, декември 1938 г.