Петър Шишков

Петър А. Шишков е български писател-маринист. Родоначалник на българския морски разказ. Живял във Варна и София. Печата в сп. „Морски сговор”, в. „Пряпорец”, в. „Спорт” и др. Автор на книгите „Пазачите на фара” (роман, 1924), „Романът на един млад моряк” (роман в 2 части, 1925; 1929), „Морски разкази” (1928), „Към Америка” (повест, 1931), „Песента на морето” (повест, 1935), „Невероятните приключения на петима български морски офицери през 1914 г.” (роман, 1938), „Спомените на стария адмирал” (повест, 1940), „Александрийска линия” (1944), както и на статии. В рецензията за книгата „Морски разкази”, публикувана в сп. „Морски сговор”, където Шишков често печата, се казва: „Шишков е излязъл от средата на моряците, плавал е дълго време на военните ни и търговски кораби, плавал е и на чужди търговски параходи. Той е обиколил много места и кръстосал много морета. Той познава живота на моряците и изобщо живота на море отлично. Ето, тъкмо затова неговите разкази са ценни. За сега той е единствения българин моряк, които си е турил за цел да възпроизведе живота на българския моряк и българското море. Поне засега той е единствения български морски писател белетрист. При това той е упорит в своята работа и много плодовит.” За творчеството му пишат рецензии Дамян Калфов, Добрин Василев, Ст. Н. Янчулев и др.


Публикации:


Проза:

СИЛАТА НА МОРЕТО/ брой 91 януари 2017

КЪМ ДАЛЕЧНИ ПРОСТОРИ/ брой 106 май 2018


Критика за Петър Шишков:

П. А. ШИШКОВ - „ПЕСЕНТА НА МОРЕТО”/ автор: Добрин Василев/ брой 104 март 2018

П. А. ШИШКОВ - „НЕВЕРОЯТНИТЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА ПЕТИМА БЪЛГАРСКИ МОРСКИ ОФИЦЕРИ ПРЕЗ 1914 г.”/ автор: Добрин Василев/ брой 104 март 2018

„КЪМ АМЕРИКА” - ПОВЕСТ ОТ П. А. ШИШКОВ/ автор: Ст. Н. Янчулев/ брой 106 май 2018

„ПАЗАЧИТЕ НА ФАРА”/ автор: Дамян Калфов/ брой 109 септември 2018