Никифор Попфилипов

Никифор Попфилипов Стоянов (Никифор поп Филипов), български писател, краевед, e роден на 14 март 1867 г. село Якоруда, Разложко. Учи в Мехомия, а после завършва семинарията в Самоков. Работи като учител в Самоковско, Софийско, Трънско и Якоруда. Сътрудничи на списания „Искра”, „Просвета”, „Лъч”, „Съвременник”, „Венец”, на вестниците „Лик”, „Просветно единство”, „Литературен глас” и др. Съчинения: „Мило за драго. Откъс от записките на един ловец” (1894), „Бирникът дошел. Из записките на ловеца” (повест, 1899, второ издание 1928), „Не била тя! Из народния живот. Записки на ловеца” (разкази, 1896, второ издание 1928), „Ситни дребни” (разкази, 1907), „Разкази за ловеца” (разкази, 1928), „Якоруда, Разложко. Историко-етнографски очерк” (1933), „Якоруда в сън” (1938) „Златни нанизи” (разкази, 1938), „Планинка. Из записките на ловеца” (разкази, 1940), „Пенджикът на Якоруда” (1941). Псевдоним: Falco Peregrinus. Умира на 15 февруари 1942 г. в София.


Публикации:


Проза:

БИРНИКЪТ ДОШЕЛ/ брой 91 януари 2017

НАПАДЕНИЕ/ брой 121 октомври 2019


Публицистика:

КРАЖБА/ брой 108 юли 2018

ПИСАТЕЛСКИТЕ ПЪТУВАНИЯ/ брой 109 септември 2018


История:

ПРОСВЕТИТЕЛИ И БУНТОВНИЦИ/ брой 120 септември 2019


Критика за Никифор Попфилипов:

НИКИФОР п. ФИЛИПОВ - „ЯКОРУДА, РАЗЛОЖКО”/ автор: Павел Телчаров/ брой 108 юли 2018


За Никифор Попфилипов:

НИКИФОР п. ФИЛИПОВ ПОЧИНА/ автор: Д. Б. Митов/ брой 109 септември 2018