КРАЖБА

Никифор Попфилипов

Близо преди година време в. „Знаме” бе дал една статия, навярно от някой приятел, носеше заглавие „В принос на учащите се”. Статията носеше подпис: Falco Peregrinus (псевдоним).

Нашият литературен свят - поне от по-старото поколение - знае, че тоя псевдоним от 35 години е мой - и с него си служа главно при ловджийските си разкази.

През текущата година книгоиздателство „Хемус” издаде и пусна в продажба под същия псевдоним и същинското ми име разказа „Бирника дошел” и „Разкази на ловеца”. Тъй че не съм предполагал, че някой ще си позволи да излиза със същия псевдоним.

Мнозина, които бяха прочели въпросната статия в „Знаме”, я отдадоха на мене и трябваше да излезна със съобщение в печата (във в. „Радикал”), че статията не е моя, че писачът й е постъпил некоректно като присвоява чужд псевдоним.

Ето сега пак нов случай и навярно същият писач в списанието „Здраве и сила”, г. 26, бр. ХХVI, е поместил статия: “Една неправда с учителите по физическо възпитание” със същия псевдоним.

Ако така нагло могат да се присвояват чужди псевдоними и да се създават недоразумения, защо да не се крадат и цели произведения?

А това става.

Всички, а те не са малко у нас, които са чели Тургенева, знаят стихотворението му в проза „По-силна от смъртта”, в което се разказва как една врабка скочила от дървото и застанала между падналата й от гнездото рожба и ловджийското куче Трезор.

В книга I, год. V. - стр 12 на списание „Разузнавач” това стихотворение е предадено във вид на разказче, носещо авторския подпис на някой си Иван Ст. Миндов, патрулен водач на патрула „Елен” в Нова Загора.

Той е изменил само името на кучето - от Трезор на Трезон!

——————————

в. „Литературен глас”, г. 2, бр. 61, 8.02.1930 г. Псевдоним: Falco Peregrinus.