Вера Бояджиева-Фол

Вера Христова Бояджиева-Фол, българска писателка и общественичка, е родена през 1908 г. в семейството на Христо и Суса Бояджиеви. Потомка на стар бобошевски род по баща. Дядо й се преселва в София, баща й Христо Бояджиев е един от първите архитекти на България, завършил е в Дрезден и Прага с медал; построил е Транспортната болница в София, старата гимназия в Русе, вдига фамилна къща в София, която е разрушена при бомбардировките. Вера Бояджиева пише за възрастни и деца. Печата в редица издания - в. „Литературен глас”, в. „Стрелец”, сп. „Морски сговор”, сп. „Илюстрация светлина” и мн. др. Авторка на книгите „Добрият Дядо Господ” (приказки, 1928), „От земята до небето” (приказки, 1930), „Дърварят и горската царкиня” (пиеса за деца в 3 д., 1932), „Горещият Изток. Пътни картини” (1939) и др. Участва в сборниците „Сноп” (ч. 1 и ч. 2, 1937). Съставителка на литературния сборник „Наши писателки” (1927). През 1930 г. посещава Египет и написва пътеписа „До Египет”. Делегатка е в Германия на Първия световен конгрес на жените-борци за равноправие. Членува в Клуба на българските писателки. Изнася повече от 200 сказки в страната. Свири на пиано. Превежда от немски и френски език. Преводи: Йоханес Бойер - „Човекът с маските” (1928) и др. Сестра на художника - импресионист Иван Бояджиев. Съпруга на писателя Николай Фол. Майка на траколога професор Александър Фол.


Публикации:


Публицистика:

КОПНЕЖИ ПО МОРЕ/ брой 85 юни 2016


Литература за деца:

ДЕН И НОЩ/ брой 85 юни 2016

ДЕТЕ И СЛЪНЦЕ/ брой 102 януари 2018

НАДУТАТА КОКОШКА/ брой 103 февруари 2018


Критика за Вера Бояджиева-Фол:

„ОТ ЗЕМЯТА ДО НЕБЕТО” ОТ ВЕРА БОЯДЖИЕВА/ автор: Калина Малина/ брой 107 юни 2018

„ДЪРВАРЯТ И ГОРСКАТА ЦАРКИНЯ”/ автор: Петър Динеков/ брой 144 януари 2022