„ДЪРВАРЯТ И ГОРСКАТА ЦАРКИНЯ”

Петър Динеков

„Дърварят и горската царкиня”. Пиеса за деца в 3 действия, от Вера Бояджиева (издава „Азбука”)

Нашата детска драма се обогатява с още едно произведение - пиесата на Вера Бояджиева.

В нея се рисува, във форма приемлива за детското въображение и разбиране, съдбата на един сиромах дървар, комуто щастието се усмихва, но той увлечен в своите дребнави желания не съумява да оползотвори за себе си тая благодатна усмивка.

Особено живи и интересни са второто и третото действия. Тук авторката показва качества, главно наблюдателност, които й дават възможност да възпроизведе няколко живи битови картини.

В тях показва и творческа изобретателност, и хумористично виждане и умение да създава драматични положения, и най-важното - комедийно слагане на сюжета.

Затова, вярваме, нейната пиеса ще има успех на сцената.

„Дърварят и горската царкиня” е придружена от предговор, където са дадени упътвания за всички ония, които биха се заловили да поставят на сцена пиеската.

——————————

в. „Литературен глас”, г. 4, бр. 137, 10 януари 1932 г.