„ОТ ЗЕМЯТА ДО НЕБЕТО” ОТ ВЕРА БОЯДЖИЕВА

(изд. Хр. Г. Данов)

Калина Малина

Вера Бояджиева е позната вече на българските деца със своите приказки за недоволната кукувица, за трепетликата, за ластовицата… за волът и мравката…

И в новата си книга Вера Бояджиева разказва пак за тези малка същества, мушиците и птиченцата, които имат също като хората свои страдания и радости.

Но не само за тях. Капчицата в тези приказки е жива, мечтае и се стреми към по-хубав живот, поточето напуща своята родина, за да отиде в непозната страна, да види и преживее нещо ново.

Много от приказките имат характер и на басни. Но поуката в тях не е тъй грубо изказана и затова те ще си останат приказки, както ги е нарекла и авторката.

Написани са с наивитет, без ковани и нарочно стъкмявани изрази, без фокуси с родното, без излишни прилагателни.

Всяка приказка лесно се запомня и лесно се разказва от децата, а също тъй лесно би могла да се играе.

Защото диалогът в приказките на Вера Бояджиева много добър и разнообразен.

——————————

в. „Литературен глас”, г. 3, 10.01.1931 г.