Илия Мусаков

Илия Петров Мусаков, български писател и публицист, е роден на 11 юли 1894 г. в град Враца. Завършва кадетски корпус в Русия. Следва в юридическия факултет на Софийския университет и в дипломатическия консулски отдел при Свободния университет. Завършва Военното училище в София и учи във висшето военно-инженерно училище в Петроград. Изпълнява постоянна военна служба, като през Първата световна война през 1915-1918 г. е командир на картечна рота. Капитан (1920). Служи в 11 пехотен полк; в ІV пехотен полк, във Военното училище в София и към щаба на войската. Заема и длъжността адютант при началника на Военното училище в София. Владее отлично руски, ползва немски и френски език. Първият му разказ „Неудачный ден” е отпечатан през 1911 г. в руското списание „Кадет”. За първи път негов разказ излиза във военния печат през 1920 г. След Първата световна война се включва активно в дейността на военните печатни издания - през 1921 г. е назначен в новоучредената структура Военноиздателски фонд като помощник-редактор на редакцията „Военни издания”. От 1922 до 1923 г. работи във в. „Народна отбрана”, а през 1923 г. става редактор-основател на списанието „Български воин”, в него е редактор до края на третата му годишнина (март 1925 г.). Редактира двуседмичното илюстровано списание „Родолюбие” (1933-1941) и библиотека „Родолюбие”. През 1933-1934 г. е началник на учебния отдел в щаба на армията и председател на редакционния комитет на военните издания. Главен редактор (1935-1938) на в. „Татковина” (1935-1941) - орган на Съюза на бойците от фронта в България. Участва активно в редактирането и издаването на списание „Прослава” (1941-1942) и Библиотека „Прослава”. Сътрудничи на сп. „Завети”, сп. „Нашата конница”, сп. „Морски сговор”, сп. „Прослава”, в. „Завой” и др. Член на Дружеството на военните писатели и военните публицисти в България (1942), Задругата на писателите-историци (1944) и др. В периода 1923-1947 г. издава 31 книги. Съчинения: „Пред долината на смъртта” (художествена документалистика, 1923, под псевдонима И. Кипарисов), „Кошмарът” (роман, 1927), „Притчите за трагедията ни” (Скици, 1928), „До телените мрежи и в мир” (разкази, 2 т. 1933-1935), „При Дойран” (художествена документалистика, 1934), „Тутракан” (художествена документалистика, 1934), „Черешовите води” (разкази, 1935, 1937, 1939), „В дните на цар Симеон. Героят от Ахелое” (роман, 1936, 1994), „50 години българска военна книжнина 1888 - 1938″ (мемоарна документалистика, 1939), „Полувековният път на 15-и пехотен Ломски полк” (1939), „Генерал от пехотата Васил Кутинчев” (1939), „Генерал от пехотата Георги Тодоров” (1939), „През огън и кръв” (романова трилогия, в 3 т. 1939-1943), „Огненият път на търновци” (1940), „Бойна прослава на 5 артилерийски полк” (1941), „Генерал от пехотата Стилиян Ковачев” (1941), „Генерал-лейтенант Климент Бояджиев” (1941), „Генерал-лейтенант Христо Недялков” (1941), „Генерал от пехотата Пантелей Киселов” (1941), „Генерал-лейтенант Георги Вазов” (1942) „Двамата другари” (повест, 1942), „Дойран. 1915 - 1918″ (1943), „Стара Загора, Шипка, Шейново. 1877 - 1878″ (1943), „Червената стена - 1916-1918″ (1943), „Петко Р. Славейков” (1943), „Григор Начевич” (1944), „Д-р Георги Странски” (1944), „Д-р Димитър Моллов” (1944), „Д-р Васил Берон” (1944). През 1946-1947 г. публикува няколко книги за деца и юноши: „Вълшебната брадва” (1946, издание на Библиотека „Наши времена” - продължила дейността на библиотека „Прослава”), „Заешко училище” (1946), „Мишоците на Вальо” (1946), „Хайдушката пещера” (1947), „Сребърният кинжал” (1947). Баща на преводача Владимир Мусаков (1928- 1968). Умира след 1950 г


Публикации:


Проза:

САНКА/ брой 83 април 2016

НОВ ПЪТ/ брой 95 май 2017


Критика за Илия Мусаков:

ДВЕ КНИГИ ОТ ИЛИЯ МУСАКОВ/ автор: Мирослав Минев/ брой 134 януари 2021

„ПРЕЗ ОГЪН И КРЪВ” - РОМАН ОТ ИЛИЯ МУСАКОВ/ автор:Любомир Бучков/ брой 134 януари 2021


За Илия Мусаков:

РОДОЛЮБИЕ/ автор: Змей Горянин/ брой 103 февруари 2018

„ЧЕРЕШОВИ ВОДИ” - ИЛИЯ МУСАКОВ/ автор: Никола Агънски/ брой 108 юли 2018