ДОБРИТЕ ОБНОСКИ

Вашингтон Делгадо

превод: Стоян Бакърджиев

Опасно е да се пътува
с едно едничко име на устата.
Да не продумваш никога
Испания, девойка, Ленинград,
земя любима.
Живота и добрите му обноски научи.
Животът е безмълвен,
мълчанието има многобройни думи:
и добър ден, и лятото пристигна,
цените се покачват,
ако се вдигат и заплатите, родината очаква
великата ви жертва; президентът
за всичко случило се съжалява; министрите
ни вярват в бъдното, свирепият убиец
бе ликвидиран… Бог
да прати благослов над нашия народ.
Красиви, стари, сладки думи,
но безполезни, нежни
като в старинни алманаси.
Нима е нужно да се каже
Испания, девойка, Ленинград,
земя любима?
Не тръгвай никога с една едничка дума на устата.