МОНОЛОГ

Михаил Лермонтов

превод: Петър Велчев

МОНОЛОГ

Повярвай, в този свят да си убог е благо.
Защо е мъдростта и жаждата за слава,
защо ние талант и страст към свободата,
когато няма как да ги приложим?
Деца на Севера, като цветчета крехки,
цъфтим за кратко ние, вехнем бързо…
Под небосвода сив, подобно зимно слънце,
е мрачен нашият живот. И кратък
е кръговратът му еднообразен…
И душно ни е тук, в родината,
и тежко е, и тъжно на душата…
Без дружба, без любов, сред празни бури
текат унило младите години,
и злобата отровна ги суши,
и на живота чашата горчи ни…
Ни капка радост в нашите души.

1829

—————————–

ПРОСЯК

До стария черковен зид
стоеше, просещ подаяние,
един бедняк почти убит
от глад, и жажда, и страдание.

За хляб той молеше едвам
и скръбно гледаше тълпата,
но някой мина и без срам
му пусна камък във ръката.

Тъй аз те молих за любов
с тъга и със сълзи горчиви.
Тъй ти излъга моя зов
и чувствата ми най-красиви.

1830

—————————–

ПРЕДСКАЗАНИЕ

Ден иде, за Русия ден зловещ -
ще се събори тронът с глух тътнеж;
сганта от царя ще се отрече
и кръв, река от кръв ще потече;
не ще има закон - да подслони
децата и невинните жени;
от смрад на непогребани тела
ще плъзне чума в пустите села,
със черна кърпа ще се носи тя
и ще върлуват глад и нищета;
ще пламне зарево - и изведнъж
ще се яви един човек могъщ.
ще го познаеш ти, обезумял
ще разбереш защо държи кинжал:
горко ти! - той на твоя плач и скръб
ще се засмее, ще обърне гръб;
и всичко в него ще е мрачно, зло -
и плащът му, и гордото чело.

1830

—————————–

ПЛАТНОХОД

Самотен платноход белее
далеко в морския безкрай…
Защо за чужд край той копнее?
Защо напуска роден край?

Зъл вятър и вълни огромни,
трепери мачтата, скрипти…
Уви, той щастие не помни
и не към щастие лети!

Под него кротка шир се плиска,
над него златен слънчев зной…
А той, метежен, бури иска
и сякаш в бурите - покой!

1832

—————————–

МОЛИТВА

Днес, Богородице, ничком се моля
пред твоя лик, окръжен с лъчезарност:
не пред сражение, не от неволя,
не с покаяние, не с благодарност.

Не за душата си моля - пустинна,
не и за себе си - странника бледен…
А да ти връча аз дева невинна,
жарка застъпнице в тоя свят леден.

Дай й ти щастие - тя е достойна,
дай й ти спътници с пламък сърдечен,
младост сияеща, старост спокойна,
а след смъртта - живот светъл и вечен.

Щом наближи часът сетен, прощален,
в утрина шумна ли, в нощ ли безгласна -
ти изпрати край ковчега печален
ангел най-чист - за душата прекрасна.

1837

—————————–

ЗАЩО

Защото те обичам, скърбя - и затова
че вече знам отдавна: коварната мълва
жестоко ще попари цъфтящата ти младост.
За всеки ден прекрасен, за всеки миг на радост
душата ти със сълзи и скръб ще заплати.
И тъжен съм, защото… тъй весела си ти.

1840

—————————–

СЪН

Сред Дагестан, в долина, в зной пламтяща,
безмълвен аз лежах с куршум в гръдта.
От раната ми люта и димяща
все капеше, и капеше кръвта.

Лежах аз сам на парещия пясък,
посред скали със жълт, настръхнал връх.
И слънцето гореше с огнен блясък
и тях, и мен - но аз лежах без дъх.

И виждах аз как свети в далнините
вечерен пир сред моя край рожден.
Там прелестни жени с цветя в косите -
с безгрижен смях говореха за мен.

Ала една девойка там мълчеше,
скучаеше сред празничния звън.
Незнайна скръб в очите й блестеше,
гнетеше я зловещ, ужасен сън.

Сред Дагестан, в долината смълчана
тя вижда: моят труп лежи в прахта.
В гърдите му - димяща, черна рана,
и все тече, изстивайки, кръвта…

1841

—————————–

***
Не теб, не теб обичам до захлас,
и не за мен е твойто обаяние:
обичам в теб предишното страдание
и мъртвата си младост викам аз.

Любувам се на твоето лице
и в него често впивам взор безкраен:
като че водя разговор потаен,
но не на теб говоря от сърце.

Говоря с милата от младостта
и търся в теб чертите й любими:
в очите - пламък от очи незрими,
в устата - звук от млъкнали уста.

1841

—————————–

ПРОРОК

Откакто дарба на пророк,
ми даде господ на земята,
аз само злоба и порок
чета в очите на тълпата.

Опитвах да внуша любов,
и правда, и мечти всевишни -
но с камъни и с вик суров
замерваха ме мойте ближни.

Главата си посипах с прах,
избягах от града, от всички -
в пустинята - и заживях
подобно божиите птички.

Там властвам аз над всяка твар,
според предвечните завети;
и слушат ме звездите с жар,
и радостно небето свети.

А град ли срещна в моя път
и прекося го боязливо -
там старци на деца шептят,
усмихнати самолюбиво:

„Деца, той пример е за вас!
Бе горд, с нас искаше да спори.
Глупак - твърдеше ни в захлас,
че бог с устата му говори!

Добре го вижте - изтерзан
и мършав, полугол и бледен!
И как е мрачен той, и беден,
и как от всички е презрян!”

1841

—————————–

***
Тръгвам сам в нощта и в тишината.
Път скалист блести над пропастта.
Чудна нощ. Бог шепне в пустотата
и звезда говори със звезда.

Сводът син тържествено сияе!
Спи земята в лунно зарево…
Но какво сърцето ми терзае?
Чакам ли, скърбя ли? За какво?

Нищо тук не чакам, не милея,
нито пък за младостта скърбя.
За покой, за свобода копнея!
Искал бих най-сетне да заспя!

Ала не в пръстта, при мъртъвците…
Да заспя навеки ми се ще -
но живот да дреме пак в гърдите,
да туптят, да се вълнуват те.

За любов глас нежен да ми пее,
моя слух да гали нощ и ден,
клони свел, все тъй да зеленее
тъмен дъб и да шуми над мен.

1841


МОНОЛОГ

Поверь, ничтожество есть благо в здешнем свете.
К чему глубокие познанья, жажда славы,
Талант и пылкая любовь свободы,
Когда мы их употребить не можем?
Мы, дети севера, как здешние растенья,
Цветём недолго, быстро увядаем…
Как солнце зимнее на сером небосклоне,
Так пасмурна жизнь наша, так недолго
Её однообразное теченье…
И душно кажется на родине,
И сердцу тяжко, и душа тоскует…
Не зная ни любви, ни дружбы сладкой,
Средь бурь пустых томится юность наша,
И быстро злобы яд её мрачит,
И нам горька остылой жизни чаша,
И уж ничто души не веселит.

1829

—————————–

НИЩИЙ

У врат обители святой
Стоял просящий подаянья
Бедняк иссохший, чуть живой
От глада, жажды и страданья.

Куска лишь хлеба он просил,
И взор являл живую муку,
И кто-то камень положил
В его протянутую руку.

Так я молил твоей любви
С слезами горькими, с тоскою;
Так чувства лучшие мои
Обмануты навек тобою!

1830

—————————–

ПРЕДСКАЗАНИЕ

Настанет год, России черный год,
Когда царей корона упадет;
Забудет чернь к ним прежнюю любовь,
И пища многих будет смерть и кровь;
Когда детей, когда невинных жен
Низвергнутый не защитит закон;
Когда чума от смрадных, мертвых тел
Начнет бродить среди печальных сел,
Чтобы платком из хижин вызывать,
И станет глад сей бедный край терзать;
И зарево окрасит волны рек:
В тот день явится мощный человек,
И ты его узнаешь - и поймешь,
Зачем в руке его булатный нож:
И горе для тебя! - твой плач, твой стон
Ему тогда покажется смешон;
И будет всё ужасно, мрачно в нем,
Как плащ его с возвышенным челом.

1830

—————————–

ПАРУС

Белеет парус одинокой
В тумане моря голубом!..
Что ищет он в стране далекой?
Что кинул он в краю родном?..

Играют волны - ветер свищет,
И мачта гнется и скрыпит…
Увы! он счастия не ищет,
И не от счастия бежит!

Под ним струя светлей лазури,
Над ним луч солнца золотой…
А он, мятежный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой!

1832

—————————–

МОЛИТВА

Я, матерь божия, ныне с молитвою
Пред твоим образом, ярким сиянием,
Не о спасении, не перед битвою,
Не с благодарностью иль покаянием,

Не за свою молю душу пустынную,
За душу странника в свете безродного, -
Но я вручить хочу деву невинную
Теплой заступнице мира холодного.

Окружи счастием душу достойную,
Дай ей сопутников, полных внимания,
Молодость светлую, старость покойную,
Сердцу незлобному мир упования.

Срок ли приблизится часу прощальному
В утро ли шумное, в ночь ли безгласную -
Ты восприять пошли к ложу печальному
Лучшего ангела душу прекрасную.

Февраль 1837

—————————–

ОТЧЕГО

Мне грустно, потому что я тебя люблю,
И знаю: молодость цветущую твою
Не пощадит молвы коварное гоненье.
За каждый светлый день иль сладкое мгновенье
Слезами и тоской заплатишь ты судьбе.
Мне грустно… потому что весело тебе.

1840

—————————–

СОН

В полдневный жар в долине Дагестана
С свинцом в груди лежал недвижим я;
Глубокая ещё дымилась рана,
По капле кровь точилася моя.

Лежал один я на песке долины;
Уступы скал теснилися кругом,
И солнце жгло их жёлтые вершины
И жгло меня - но спал я мёртвым сном.

И снился мне сияющий огнями
Вечерний пир в родимой стороне.
Меж юных жен, увенчанных цветами,
Шёл разговор весёлый обо мне.

Но в разговор весёлый не вступая,
Сидела там задумчиво одна,
И в грустный сон душа её младая
Бог знает чем была погружена;

И снилась ей долина Дагестана;
Знакомый труп лежал в долине той;
В его груди дымясь чернела рана,
И кровь лилась хладеющей струёй

1841

—————————–

***

Нет, не тебя так пылко я люблю,
Не для меня красы твоей блистанье:
Люблю в тебе я прошлое страданье
И молодость погибшую мою.

Когда порой я на тебя смотрю,
В твои глаза вникая долгим взором,
Таинственным я занят разговором,
Но не с тобой я сердцем говорю.

Я говорю с подругой юных дней,
В твоих чертах ищу черты другие,
В устах живых - уста давно немые,
В глазах - огонь угаснувших очей.

1841

—————————–

ПРОРОК

С тех пор как Вечный Судия
Мне дал всеведенье пророка,
В очах людей читаю я
Страницы злобы и порока.

Провозглашать я стал любви
И правды чистые ученья:
В меня все ближние мои
Бросали бешено каменья.

Посыпал пеплом я главу,
Из городов бежал я нищий,
И вот в пустыне я живу,
Как птицы, даром Божьей пищи;

Завет Предвечного храня,
Мне тварь покорна там земная;
И звезды слушают меня,
Лучами радостно играя.

Когда же через шумный град
Я пробираюсь торопливо,
То старцы детям говорят
С улыбкою самолюбивой:

«Смотрите: вот пример для вас!
Он горд был, не ужился с нами.
Глупец, хотел уверить нас,
Что Бог гласит его устами!

Смотрите ж, дети, на него:
Как он угрюм и худ и бледен!
Смотрите, как он наг и беден,
Как презирают все его!»

1841

—————————–

***

Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит.
Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу,
И звезда с звездою говорит.

В небесах торжественно и чудно!
Спит земля в сиянье голубом…
Что же мне так больно и так трудно?
Жду ль чего? Жалею ли о чём?

Уж не жду от жизни ничего я,
И не жаль мне прошлого ничуть.
Я ищу свободы и покоя!
Я б хотел забыться и заснуть!

Но не тем холодным сном могилы…
Я б желал навеки так заснуть,
Чтоб в груди дремали жизни силы,
Чтоб, дыша, вздымалась тихо грудь,

Чтоб, всю ночь, весь день мой слух лелея,
Про любовь мне сладкий голос пел,
Надо мной чтоб, вечно зеленея,
Темный дуб склонялся и шумел.

1841