СТИХОВЕ ЗА РАЗЛИКАТА ВЪВ ВКУСОВЕТЕ

Владимир Маяковски

превод: Христо Радевски

Кобилата
             каза,
                  взряна в камилата:
„Каква
      гигантска
               мелез-кобила”
Камилата
            извика:
                      „Нима си кобила ти?
Ти
   просто на просто си
                          неразвита камила.”
И знаеше само
                    бог в небосвода,
че туй
       са животни
                       различна порода.