ТИШИНА

Морис Поцхишвили

превод: Марко Марков

ТИШИНА

Ти единствено
от тишината
можеш да научиш
тайна.

Пак,
като жена покорна,
тишината
непрестанно шушне.

Разбери,
тя само ти говори.
Всичко друго
шум е безезичен.


***

Ако можеха
тези липи и платани да плачат -
дърварите щяха да бъдат отнесени
от голяма и топла вода.


ВОЕННО УЧЕНИЕ

1.

Полските цветя
може би за пръв път
съжаляват,
че не са в оранжерии
или на твоя прозорец.

2.

Понякога ми се струва:
така отчаяно
в този простор
вика
        т
        р
        е
        в
        и
        ч
        к
        а
        т
        а
под ботуша на войника!

3.

Старият летец
с калинка върху тежката си длан:
- Лошо ли ще е времето или хубаво?
- Ще литне ли или няма да литне?…
Времето ще е лошо! Чуваш ли, Мария?
Но защо има сълзи в очите ти?


ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Какво пък,
ако животът е само покупко-продажба,
то
всичко е просто,
не е нужно да се измъчваш дори -
и ти продаваш, и теб те продават…
Побързай, като стар пазар затвори
планетата
и сложи на продажбата край,
ако този живот
                 е само покупко-продажба…


В ДВОРА НА ВДОВИЦАТА

Цяла нощ
трещеше в пантите
недоволен и сърдит
вятър…
          И не се отделяше
от вратата
незаключена.


***

Нещо е станало… Нещо хубаво!

Ако дъжд превали и плакне се слънцето, -
нещо е станало…
                  Нещо хубаво!
Ако в небето сияят седем ласкави цвята,-
нещо е станало…
                 Нещо хубаво!
Ако мама в съня си диша спокойно, -
нещо е станало…
                 Нещо хубаво!
Ако клонка зелена се притиска в прозореца, -
нещо е станало…
                 Нещо хубаво!
Ако гълъб се рее до гълъбица,-
нещо е станало…
                 Нещо хубаво!
Ако мъничка кърпа жената плете, -
нещо е станало…
                 Нещо хубаво!
О, дано да не чуем за нещо лошо!


ТИШИНА

Тишина.
Покрита с мъх платформа
на курортна, глуха жп спирка.
Нейде в бор вечерен тресне изстрел -
и за миг се гънат в ужас релсите.
Сетне пак безмълвие.Затворени
са прозорците прашасали и сини.
Куче не пролайва пред вратите.
Сякаш нищо, нищо вече няма
на земята - ни живот, ни смърт.
Тишина.
И отново - рязък изстрел.
Ехото протътне и замлъкне.
Тишината е непоносима -
сякаш си сред блъсканица градска.
…И мъгла залива коловозите.
Вилите са вцепенени.
Стинат разтревожени горите
и потръпват само върховете.
Тишината е със страх наситена.
Скоро ще отекне изстрел нов.


***

Наклони се и падна земята.
                Аз
      - реактивният -
                 т
                 р
                 я
                 б
                 в
                 а

                 с
                 е
                 г
                 а
           да летя.
Височината да не губя:
преодолял ли си
здравото притегляне
на слабостите и надеждите,
лети нагоре, лети!
Но всички съмнения
долу хвърли.
Иначе - „свредел”
и взрив.
…Ако се върна сега
там, в света на тревите,
ще съм шепичка пепел върху праха
на предците крилати.


ЛАСТОВИЦА

Вчера, едва мръкна, и мама дочух,
тя ме повика - аз се обадих…

Вятърът стихна - и дъжд заваля…
Тя ме повика… И дъжд заваля…

Бледо небето бе, аз се учудих,
когато под него земя не видях

и се загуби птицата в мрака…
Мама ме викна… И дъжд заваля…

Тя тъгата си криеше, и на небето
в ръцете й нежни луна се полюшваше…


С КРИЛЕ ДА МИСЛИМ

Седем месеца?
                    Уви,
и седем дни
                  режима болничен
                                     не издържах.
„Навярно тежко е
                  да се лежи,
                             да бъдеш неподвижен”
сега с крилете си
                     размисля
                                пеперудата,
влетяла в бялата ми стая
                               най-случайно
                                            и
страхливо бие се в стъклото на прозореца…
А
   какво ли е
                    в земята да лежиш?


РАЗШИФРОВАНИЯТ ОХЛЮВ

„А може би това
                      съвсем не е нужно -
да се стремим нанякъде,
                                да мислим за нещо.
И мост през реката
                          да строим - трябва ли?
Нали пропастта
                     и с пълзене се преминава?
Нека така си живеем -
                             в собствената обвивка.
Нека собствените си мисли
                                        да аплодираме!”


СМЕТКА

Ако вековете
се делят на години,
а годините - на дни,
                           часове
                               и минути,
а минутите - на мигове,
то защо ли никой не пресмята
колко
мига
е живял
на този свят?


ВЕХТОШАРЯТ

Хладнокръвно купува и отнася със себе си той
допотопната наша ютия…
                                  С въглени тя се разгаряше
и най-нежната риза на моето детство
мама гладеше с нея, с ютията вечна.


КОКАЛЪТ НА МЪЛЧАНИЕТО

Хвърлих на злобните кучета
                                      кокалът
                                              на мълчанието.
Успокоиха се те, лаят им стихна,
вече ръмжат едно на друго,
сладка и вкусна все пак е огризката,
не им е до гости, не им е до чужди…

Хвърлих на злобните кучета
                                      кокалът
                                            на мълчанието.


РАВНОВЕСИЕ

Старостта се заменя от младост.
Смъртта се заменя от живот.
Болестта -
от радост.
Тъгата -
от смях.

Но
после,
горко ми,
всичко става
обратно.