НЕБЕТО Е ОТ ПЕПЕЛ

Федерико Гарсия Лорка

превод: Николай Тодоров

НЕБЕТО Е ОТ ПЕПЕЛ

Небето е от пепел.
Дърветата са бели.
Стърнищата изтлели
са въгленово черни.
А залезът е в рани -
кръвта червена съхне.
Безцветната планинска
хартия е набръчкана.
Спотайва се прахът из
доловете край пътя,
а изворите бурни
замлъкват при вира.
С червено-сивкав звук е
и хлопката на стадото,
а майчиният труд се
изнизва с броеницата.

Небето е от пепел.
Дърветата са бели.


ЗАГЪРНАЛА СЕ С ЧЕРНО НАМЕТАЛО

Загърнала се с черно наметало,
тя мисли, че светът е нещо дребно,
и че сърцето е огромен свят.

Загърнала се с черно наметало,

тя мисли, че дори и нежен дъх или
вик да долови, ще минат бързо,
понесени от ветрения лъх.

Загърнала се с черно наметало,

балконът си остави тя отворен.
Зората се измъкна към небето -
разстлала се връз целия простор.

Ай-ай-ай-ай-ай,
загърнала се с черно наметало!