АКО НЕ МОЖЕ ТАКА, ТОГАВА…

Михайло Свидерски

превод от македонски: Ваня Ангелова

АКО НЕ МОЖЕ ТАКА, ТОГАВА…

Първо изрежете щастието му,
вземете му свободата,
унищожете мечтите му
и не му давайте да наизусти нито дума.
След това го затворете,
не му позволявайте да диша,
отнемете вида му,
а очите му оставете,
да запомни кой е бил
и да разказва
какво му се е случило.


ПЪРВИ ВЕСТИ ОТ ПЪКЪЛА

Тъй като постоянно ви заблуждават,
че никой оттук не се е върнал,
за да каже кое как е,
ето аз, който от това място,
под дъното на огъня,
отморявам стъпалата на нозете си,
мога да кажа, че е невероятно отвратително.
Преди, както и навсякъде,
всичко беше по-друго и по-различно.
Днес знам наизуст всички викове,
те са също толкова на брой,
колкото и всички светлини.
Освен, че е непрестанна скука
и постоянно губене на време,
всичко това се случва,
защото ни забравиха тук
и за нас никой не си спомня.
Не се сеща да навлажни устата ни,
нито да ни отвори навън вратата,
нито да ни прости.