ТРИСТИШИЯ

Лев Болеславски

превод: Марко Марков

***
Пух от топола из града лети,
кръжи над асфалта,
търси земя.

***
Прочете вятърът в гората
дърветата до сетен лист.
И се замисли.

***
Природата ни гледа
с нашите очи
и самата себе си не може да познае.

***
Изчистете от шума
земята -
и музика ще чуете навсякъде.

***
В тази малка гора има
повече велики тайни,
отколкото на мъртвите звезди.

***
На другия край на света е войната,
но вятърът, духнал в лицето ми
бе като взривна вълна.