МОРЕ

Кайсън Кулиев

превод: Григор Ленков

На света не всичко е добре,
много скръб и много мъка има,
само ти шумиш невъзмутимо,
сякаш ти е все едно, море.
Глухия ти глас, вълните вечни
слушам в тъмна нощ и в ясен ден,
сякаш мойте прадеди далечни
с думи непонятни, но сърдечни
в час на горест разговарят с мен.
Щастие познах, познах несрети.
Под това огромно висине
сменях на живота си конете -
белите и черните коне.
Все по-често днес те моля тайно
и с ръце на своите гърди:
че не всичко тук е краткотрайно!
Ти, море, безсънните в нощта
с кротък сън, с утеха озари -
на добрите хора подари
свойта вечност, свойта широта.