СЕРЕНАДА

Федерико Гарсия Лорка

превод: Петър Велчев

Нощта от влага натежава
край бреговете на реката,
а на гърдите на Лолита
умират от любов цветята.

Умират от любов цветята.

Нощта над мартенски мостове
запява гола в тишината.
Лолита къпе свойто тяло
в уханията на водата.

Умират от любов цветята.

Сребро и анасон разпръсва
нощта и грее над стрехата.
Искри среброто на вълните.
И анасонът на бедрата…

Умират от любов цветята.