ЗА БОЖИЯ СЪД

Десанка Максимович

превод: Първан Стефанов

Обвиненият, който се врича,
че е невинен,
а не може свидетели да докара,
ще трябва - според обичая -
да извади парче желязо
от котела, обгърнат в пара
над огъня, лумнал пред храма,
и стиснал желязото в дланите си,
да влезе и спре пред олтара.

Щом наистина е невинен,
Господ ще му помогне
да извади железния къс -
по-горещ от жарта, -
и пред честните двери да го остави,
а ръцете му да си останат невредими,
без да трепне по лицето му нито черта.