ЕДИНСТВЕНАТА ТИ СИ

Морис Карем

превод: Пенчо Симов

Разбираш ти - едничка на земята -
какво в душата ми отмира и расте.
Напомняш ми на майка ми, която
във мен четеше, като бях дете.
Единствената ти си на земята,
която по-нататък може да чете…