МОНОГРАМ

Одисеас Елитис

превод: Марин Жечев и Михаил Берберов

Във този свят е рано още, чуваш ли ме
Не са опитомени зверовете, чуваш ли ме
Пролятата ми кръв и тоя остър, чуваш ли ме
Нож
Като овен затичал в небосвода
И на звездите клоните прерязващ, чуваш ли ме
Това съм аз, чуваш ли ме
Придържам те отвеждам те и ти намятам
на Офелия бялото було, чуваш ли ме
Къде ме оставяш
И за къде си тръгнала
И кой, чуваш ли

Ръката ти държи
Над потопите
Огромните лиани
И лавата на вулканите
За да ни погребат, чуваш ли ме
Ще дойде ден и хиляди години след това, чуваш ли ме
Ще ни превърнат в светли скали, чуваш ли ме
За да блести над тях, чуваш ли ме
Човешката безчувственост
И да ни хвърлят във водите, чуваш ли ме
Едно по едно на хиляди парчета, чуваш ли ме
Броя аз своите камъчета тъжни, чуваш ли ме
Една огромна църква е времето, чуваш ли ме
Където някога светците, чуваш ли ме
Самите им изображения
Проронват сълзи истински, чуваш ли ме
Камбаните разтварят нависоко, чуваш ли ме
Един дълбок проход за да премина
Със свещи и с надгробни песни ангелите чакат
Но аз за никъде не тръгвам, чуваш ли ме
Или със тебе заедно, или пък никой, чуваш ли ме

Това цвете на бурята, чуваш ли ме
И цветето на любовта
Ние отрязахме завинаги, чуваш ли ме
И то не може пак различно да разцъфне, чуваш ли ме
Върху друга земя и друга звезда, чуваш ли ме
Не съществува въздухът
Който сме докосвали, чуваш ли ме

И никой градинар не е успял във други времена

А само ние
От толкова северен вятър
И от толкова зими, чуваш ли ме
Цвете да отгледа, чуваш ли ме
В средата на морето
И само от желанията, чуваш ли ме
На любовта
Издигнахме цял остров, чуваш ли ме
Със пещери
И носове
И с разцъфтели бездни
Чуй, чуй
Кой сред водите говори
Кой плаче - чуваш ли?
Кой другия търси
Кой вика - чуваш ли?
Аз съм този
Който вика
Аз съм този
Който плаче, чуваш ли ме
Обичам те
Обичам те, чуваш ли ме.