ОСВЕТЕНАТА РОСА

Джузепе Унгарети

превод от италиански: Росица Василева

ОСВЕТЕНАТА РОСА

Земята тръпне
от наслада
под слънце
от насилия
вежливи

—————————–

ОЩЕ ЕДНА НОЩ

В този мрак
с премръзнали
ръце
лика си
разпознавам

Виждам се
в безспира запокитен

—————————–

ЗВЕЗДИ

Отново се разгарят сказания във висините.

Ще опадат с листата при следващия повей.

И ако лъхне пак ветрецът,
Проблясъкът ще се завърне.

—————————–

ПИСЪК

С разстилането на нощта
Почивах сред тревата монотонна
И пристрастих се
Към жаждата безкрайна,
Писък смущаващ и крилат,
Който утрото задържа, когато гасне.


LILLUMINATA RUGIADA

La terra tremola
di piacere
sotto un sole
di violenze
gentili

—————————–

UNALTRA NOTTE

In questoscuro
colle mani
gelate
distinguo
il mio viso

Mi vedo
abbandonato nellinfinito

—————————–

STELLE

Tornano in alto ad ardere le favole.

Cadranno colle foglie al primo vento

Ma venga unaltro soffio,
Ritornera scintillamento nuovo.

—————————–

GRIDO

Giunta la sera
Riposavo sopra lerba monоtona,
E presi gusto
A quella brama senza fine,
Grido torbido e alato
Che la luce quando muore trattiene.