НА ЗЕМЯТА БЕЗЖАЛОСТНО МАЛКА…

Роберт Рождественски

превод: Михаил Берберов

***
На земята
           безжалостно малка
си живеел човечец малък.
Той работел на служба
                                 малка.
Малка чанта си имал той.
Получавал заплата
                          малка…
И веднъж -
във прекрасно утро -
на прозорчето му потропала
една
сякаш че малка
война…
Автомат му връчили
                          малък.
И ботуши му връчили
                               малки.
И каска му връчили
малка,
и малък размер
шинел…
… А когато -
              без поза,
                       мърцина -
                            той паднал
с изкривени
от вик за атака
уста,
на земята
          не стигнал
                    мрамора
момъка
в цял ръст
да бъде изваян!