КАКВО НИ ГОВОРЯТ ГРЪЦКИТЕ ПЕСНИ

Атаол Бехрамоглу

превод: Хасан Карахюсеинов

Какво ни говорят гръцките песни?…
За нощта ли, за любовта ли?…
Какво ли говорят гръцките песни
за нашето житие-битие?…

Какво ли говорят гръцките песни -
една любов къде свършва, или - едва е напъпила?…
Едно момиче,
              лика на което никога няма да зърнем,
или ливади, където
                         никога няма да се излегнем на гръб?…

Какво ли говорят гръцките песни
със своята протяжност,
                         с този нежен укор?…
Какво ни говорят гръцките песни
с ритъма си, който
към душата намира пролука?…

Какво ли говорят гръцките песни -
за необятна красота,
                         за безбрежен космос?…
Дори пренаситени с мъка -
за страната топла на живота?…

Какво ли говорят гръцките песни -
че някой ден ще се слеят песните, всичките?…
Какво ни говорят гръцките песни?
Толкова делнични…и… толкова близки!…