ВЕТРОВИТИ ДНИ

Мирослав Флориан

превод: Григор Ленков

ВЕТРОВИТИ ДНИ

Есента е вдигнала яката си
и пали явор подир явор всички
         гаснат едновременно
не ми е лесно и на мен в заключената
         стая цигарата си да запаля

На пасбището блее бял маншон
земята в него пръстите си сплита

И няма ни заслон ни завет
това което сме таили на сутринта
      ще се развява по оградите
а дълго сдържаните сълзи и усмивки
        ще се разлетят от детските ръце
        подобно книжни лястовици
в чистия и остър
вятър


ПРЕНАСЯНЕ НА ПИАНО

Пренасяме пиано до най-високия етаж,
пренасяме крилото, на което
      са импровизирали Чайковски
      и кратките априлски дъждове;
за бога, колко още стъпала,
колко завои още, дето калните
      подметки се подхлъзват, колко още…
Така е тясно стълбището, няма де
      да го поставиш
за миг поне, да си поемеш дъх -
не виждаме лицата си, свързани от тази
     страшна тежест,
но гърбовете ни са по-красноречиви
        от очите,
непрекъснато гледаме нечий гръб.
Не разбираме от музика и на концерт
        сме ходили най-много
        два-три пъти, и то по задължение,
но знаем до един, че трябва мълчаливо
          да го носим,
това пиано,
този собствен пеещ и тържествен
         наш ковчег.


НАЙ-ДЕЛНИЧНО СТИХОТВОРЕНИЕ

Аз те изтезавах цяла сутрин днес
с тежки думи, с още по-тежко мълчание.
После гледах дълго и без разкаяние
в сивото жакетче…
                О противен свят,
щом крила размаха любовта назад!

А ти вечерта лампата запали,
после гледа дълго детето заспа ли;
не продума ти, не проговорих аз.
И нарочно сякаш старият часовник
звънна в тишината, за да ни припомни,
че се е разбило нещо между нас.

И внезапно аз почувствах срам и хлад,
сякаш бях загубил всичко на хазарт,
и като изхвърлен от морето сал,
почернял от слънце, от скръб почернял,
жаден да се плъзне по вълната мека,
закопнях за тебе, жената, човека.

Ти конеца вдяна в малката игла,
златна светлина косите ти обля;
беше тъй спокойна с нежността, в която
трябва моят син да има много място,
като дрозд в гората и звезда в небето.
…В този миг почувствах остро разкаяние…

Ти ръка протегна, залюля детето.
И бе от мен по-силна в своето мълчание.