ПОХОД

Николай Заболоцки

превод: Божидар Божилов

ПОХОД

Двуредния шинел ме гони,
къде в нощта - не зная сам,
широкоплещести са гарите,
сред облаците - вбити кръстове,
извиват бледните шосета,
пей батальона, дишат сякаш
краката с кожените мехове,
а пък дулата на винтовките
хлад дишат. А лежи шосето,
навъсеният бледен път.
В умора облаците чезнат,
тополите лицата свеждат -
и всеки помни - где жената
спокойно спи сред тишината,
плача на малкото детенце
и капки в чашата, стена
с плакат: война на всякаква война.
Над хребета денят угасва,
потъва като сянка тялото,
казармата е покрай теб
огромна тухлена грамада -
покрай портала часовите
са подредени от съня.
Вървял и смял се батальона,
а по петите му в колона
вървели сънища, блед пътя
накланял се. В далечината
привиждали ни се кревати
и сенките ни се събличали
и падали… Вървели пак…

Нощта пълзеше, а очите й
подути, лягаше в краката,
нощ кучешка в очите гледаше,
пот дишаше, върху главите ни
тежеше. Но вървяхме ний…

А в гъстата мъгла в зори
тръби зората и гори,
а лампата с тавана спори,
оранжева блести отгоре -
пак пътя ни е под краката,
за поход вдига се деня,
а сенките ни по стената
в редица стегнати вървят.

1927

—————————–

СЕДОВ

Умирал той, компаса стискал верен.
Природа мъртва, смачкана от лед,
лежала в кръг, а слънце с лик пещерен
мъждеело в мъглата с блясък блед.
Зли кучета с каиши през гърдите
товара лек домъквали без сила.
А кораба, сред ледната могила,
назад останал, в мрака запокитен.
Света огромен е далеч от тях.
Страна безмълвна, гдето полюс величав
с тиара ледовита увенчан е,
меридиан се сбирал с меридиан;
где в полукръг Полярното сияние
с елмазно копие пресича висоти,
там вечното и мъртвото мълчание
човекът можел само да смути -
натам, натам! Към края пуст и леден,
където къса се животът като дим!
Плача в сърцето и мигът последен,
отдай, но полюса далечен победи!
Умирал той, на пътя по средата,
измъчвали го болести и глад.
В петна скорбутни тегнели краката
и като мъртви теглели назад.
Но странно! В полумъртвото му тяло
живеела великата душа:
надмогнал болката, обвил ръцете в шал,
в ръцете му компасчето блестяло,
той проверявал трудния маршрут,
подгонвал с вик кервана погребален…
О, земен край, най-тъжен и печален.
Какъв човек! Навярно бил е луд!

И има там на Север гроб самотен…
Издига се далече от света.
Там вее само вятърът страхотен,
снега белее в страшна самота.
Другари двама, още едва живи,
сред камъни погребали го. Той
бил без ковчег най-прост. Земя от родни ниви
не сложили, да го държи в покой.
Не гръмнали там почести военни,
ни траурни салюти, ни цветя,
моряци двама само на колени
като деца ридаели в нощта.

Но смелите мъже, другари, не умират!
Когато днес над нашата глава
железни вихри въздуха раздират
и чезнат в гълъбова синева,
кога, долитнал на снега чак до зенита
над полюса, наш флаг трепти крилат
и са белязани с теодолита
на слънце залеза и лунен сърп щърбат,
другари мои, тук на празника победен
да поменем загиналите в края леден!

Стани, Седов, син доблестен на край
достоен! Заменихме ти компаса,
но твоят поход вечно ще сияй,
за походите следващи той бе подкваса.
На този свят да бдим ний безпределно живи,
да впримчваме реки, да чупим ледове!
Родината възпита ни и здрави, и щастливи,
жив дух в телата ни да крепне, да живей.
Ще минем ний през пречки, дъжд и вятър
и ако смърт настигне ни сред сняг суров,
едно-единствено бих искал от съдбата:
тъй да умра, както умря Седов.

1937

—————————–

Бележка: Георгий Яковлевич Седов (23 април (5 май) 1877 - 20 февруари (5 март) 1914) - руски хидрограф, полярен изследовател, офицер от флота, старши лейтенант. Организатор на експедиция до Северния полюс (1912-1914), по време на която умира до остров Рудолф, без да достигне набелязаната цел.

—————————–

СМЪРТТА НА ЛЕКАРЯ

В района далечен,
гдето свършва света,
бригадира таз вечер
посрещал смъртта.
Дали морно сърцето
било в степния зной,
но далеч от селцето си
свършвал сам той.
Смут в селцето далечно -
всеки знаел добре,
че и лекарят вече
бил се проснал да мре.
Как могло тъй да стане,
за добавка - беда,
че далече от рани
чужди мрял той сега?
За дълга си човешки
полетял той в галоп
и ресниците тежки
вдигнал докторът в пор.
Тъй подир капки безшумни,
през тъма и през гнет,
в него нещо разумно
затрептяло в ответ.
Автомобила вяло
той повел тъмнолиц
и в безгласното тяло
вбил спасителен шприц.
Сред полята, пред залез,
от тълпа обкръжен,
рухнал с кепето бяло
сам героят сломен.
За човешката сила
няма край, ни предел:
и пред свойта могила
той останал си смел.

1957

—————————–

НЕ ПОЗВОЛЯВАЙ НА ДУШАТА ДА ПОЧИВА

Не позволявай на душата да почива!
Да си купува сирене за грош.
Ако се труди, тя ще е щастлива
и ден и нощ, и ден и нощ.

Гони я ти от дом към дома,
влачи я през етап в етап,
през суха пръст, през бурелома,
през преспи и през моста слаб!

Да спи в постели не й давай
под лъч от утринни звезди,
сурово ти я притеснявай,
не сваляй нейните юзди!

Оставиш ли я кратко време
без работа тук да се шляй,
и ризата ти тя ще снеме
от голия ти гръб накрай.

Не бива да допускаш грешки,
мъчи я от зори до мрак,
за да живее с теб човешки,
за да се учи пак и пак.

Тя е царица и робиня,
и дъщеря, и роб смирен.
Да работи, без да почине,
и нощ и ден, и нощ и ден!

1958


ПОХОД

Шинель двустворчатую гонит,
В какую даль - не знаю сам,
Вокзалы встали коренасты,
Воткнулись в облако кресты,
Свертелась бледная дорога,
Шел батальон, дышали ноги
Мехами кожи, и винтовки -
Стальные дула обнажив -
Дышали холодом. Лежит,
Она лежит - дорога хмурая,
Дорогая бледная моя.
Отпали облака усталые,
Склонились лица тополей,-
И каждый помнит, где жена,
Спокойствием окружена,
И плач трехлетнего ребенка,
В стакане капли, на стене -
Плакат войны: война войне.
На перевале меркнет день,
И тело тонет, словно тень,
И вот казарма встала рядом
Громадой жирных кирпичей -
В воротах меркнут часовые,
Занумерованные сном.

И шел, смеялся батальон,
И по пятам струился сон,
И по пятам дорога хмурая
Кренилась, падая. Вдали
Шеренги коек рисовались,
И наши тени раздевались,
И падали… И снова шли…
Ночь вылезала по бокам,
Надув глаза, легла к ногам,
Собачья ночь в глаза глядела,
Дышала потом, тяготела,
По головам… Мы шли, мы шли…

В тумане плотном поутру
Труба, бодрясь, пробила зорю,
И лампа, споря с потолком,
Всплыла оранжевым пятном,-
Еще дымился под ногами
Конец дороги, день вставал,
И наши тени шли рядами
По бледным стенам - на привал.

1927

—————————–

СЕДОВ

Он умирал, сжимая компас верный.
Природа мертвая, закованная льдом,
Лежала вкруг него, и солнца лик пещерный
Через туман просвечивал с трудом.
Лохматые, с ремнями на груди,
Свой легкий груз собаки чуть влачили.
Корабль, затертый в ледяной могиле,
Уж далеко остался позади.
И целый мир остался за спиною!
В страну безмолвия, где полюс-великан,
Увенчанный тиарой ледяною,
С меридианом свел меридиан;
Где полукруг полярного сиянья
Копьем алмазным небо пересек;
Где вековое мертвое молчанье
Нарушить мог один лишь человек,-
Туда, туда! В страну туманных бредней.
Где обрывается последней жизни нить!
И сердца стон и жизни миг последний -
Все, все отдать, но полюс победить!

Он умирал посереди дороги,
Болезнями и голодом томим.
В цинготных пятнах ледяные ноги,
Как бревна, мертвые лежали перед ним.
Но странно! В этом полумертвом теле
Еще жила великая душа:
Превозмогая боль, едва дыша,
К лицу приблизив компас еле-еле,
Он проверял по стрелке свой маршрут
И гнал вперед свой поезд погребальный…
О край земли, угрюмый и печальный!
Какие люди побывали тут!

И есть на дальнем Севере могила…
Вдали от мира высится она.
Один лишь ветер воет там уныло,
И снега ровная блистает пелена.
Два верных друга, чуть живые оба,
Среди камней героя погребли,
И не было ему простого даже гроба,
Щепотки не было родной ему земли.
И не было ему ни почестей военных,
Ни траурных салютов, ни венков,
Лишь два матроса, стоя на коленях,
Как дети, плакали одни среди снегов.

Но люди мужества, друзья, не умирают!
Теперь, когда над нашей головой
Стальные вихри воздух рассекают
И пропадают в дымке голубой,
Когда, достигнув снежного зенита,
Наш флаг над полюсом колеблется, крылат.
И обозначены углом теодолита
Восход луны и солнечный закат,-
Друзья мои, на торжестве народном
Помянем тех, кто пал в краю холодном!

Вставай, Седов, отважный сын земли!
Твой старый компас мы сменили новым.
Но твой поход на Севере суровом
Забыть в своих походах не могли.
И жить бы нам на свете без предела,
Вгрызаясь в льды, меняя русла рек.-
Отчизна воспитала нас и в тело
Живую душу вдунула навек.
И мы пойдем в урочища любые,
И, если смерть застигнет у снегов,
Лишь одного просил бы у судьбы я:
Так умереть, как умирал Седов.

1937

—————————–

СМЕРТЬ ВРАЧА

В захолустном районе,
Где кончается мир,
На степном перегоне
Умирал бригадир.
То ли сердце устало,
То ли солнцем нажгло,
Только силы не стало
Возвратиться в село.
И смутились крестьяне:
Каждый подлинно знал,
Что и врач без сознанья
В это время лежал.
Надо ж было случиться,
Что на горе-беду
Он, забыв про больницу,
Сам томился в бреду.
И, однако ж, в селенье
Полетел верховой.
И ресницы в томленье
Поднял доктор больной.
И под каплями пота,
Через сумрак и бред,
В нем разумное что-то
Задрожало в ответ.
И к машине несмело
Он пошел, темнолиц,
И в безгласное тело
Ввел спасительный шприц
И в степи, на закате,
Окруженный толпой,
Рухнул в белом халате
Этот старый герой.
Человеческой силе
Не положен предел:
Он, и стоя в могиле,
Сделал то, что хотел.

1957

—————————–

НЕ ПОЗВОЛЯЙ ДУШЕ ЛЕНИТЬСЯ

Не позволяй душе лениться!
Чтоб в ступе воду не толочь,
Душа обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!

Гони ее от дома к дому,
Тащи с этапа на этап,
По пустырю, по бурелому
Через сугроб, через ухаб!

Не разрешай ей спать в постели
При свете утренней звезды,
Держи лентяйку в черном теле
И не снимай с нее узды!

Коль дать ей вздумаешь поблажку,
Освобождая от работ,
Она последнюю рубашку
С тебя без жалости сорвет.

А ты хватай ее за плечи,
Учи и мучай дотемна,
Чтоб жить с тобой по-человечьи
Училась заново она.

Она рабыня и царица,
Она работница и дочь,
Она обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!

1958