Деян Джоржевич

Деян Джорджевич е роден на 02.01.1970 г. в село Велика Сеяница, община Лесковац, окръг Ябланица, Сърбия. Завършил е гимназия „Станимир Велкович - Зeле” в Лесковац и филология - в Скопския университет „Св. св. Кирил и Методий”. Автор на стихотворения, есета и рецензии, публикувани в следните вестници и списания: “Повеля”, “Вечернье новости” (културно приложение), “Книжевне новине”, “Книжебни лист”, “Аванград”, “Златна греда”, “Летопис Матице сръпске”, “Градина”, “Кораци”, “Домети”, “Песничке новине”, “Одговор”, “Рийеч”, “Наша зора”, “Траг”, “Наш траг”, “Ток”, “Наше стваранье”, “Помак” (Лесковац), “Васиона”, “Дневник”, “Данас”, “Наша реч”, “Власина” и др. Управител на издателска къща “Филекс” и списание “Успеня” в Лесковац. Живее и работи в градчето Гърделица, община Лесковац. Автор на 2 стихосбирки: “Съм и не съм”, изд. Филекс, Лесковац (2007) и „Не/съгласяване”, изд. Филекс, Лесковац (2008).


Публикации:


Поезия:

СЪГЛАСЯВАНЕ/ превод от сръбски: Петко Недялков/ брой 53 юли 2013

НЕ ПОГЛЕЖДАЙ НАЗАД, СИНЕ/ превод от сръбски: Петко Недялков/ брой 58 януари 2014

ИЗ „ПЕСНИ НА УМОРЕНИЯ МЕЧТАТЕЛ”/ превод: Татяна Любенова/ брой 150 септември 2022