ВСЕКИДНЕВЕН ПСАЛОМ

Тадеуш Новак

превод от полски: Здравко Кисьов

Човек до маса седи,
обронил глава на длани.
В главата му има дом,
бутилка водка, сельодка.
В главата му има жена,
бутилка водка, сельодка.
В главата му има деца,
бутилка водка, сельодка.

А до човека лежи
ангел, завързан с връвчица,
рибя кост, празна бутилка.
А до човека лежи
Бог, разпънат на кръст,
рибя кост, празна бутилка.
А до човека лежи
ресто от тридесет гроша,
рибя кост, празна бутилка.