ПОГЛЕДНИ ТОЗИ ДЕН…

Ояр Вациетис

превод: Здравко Кисьов

***
Погледни този ден -
боязлив и жълт като пиле,
току-що пробило черупката си!

Погледни тази вода,
която не смее
дори да потрепне!

Погледни това цвете,
което
от собствения си свят се страхува!

Погледни!

Никога ти не си виждала
толкова близко
себе си.