КЪМ ПАНИ…

Ян Кохановски

превод: Стоян Бакърджиев

Аз споменавам името ти, пани,
и то го срещаш в много мои песни;
бих искал то над другите да блесне,
над всички твоят образ да застане.

И статуя от злато да направя
(достойна за такава добродетел
и красота) - сам бог ми е свидетел:
към тях не мога нищо да прибавя.

Египетските гробници от камък
не са безсмъртни, щом над тях премине
или порой внезапен, или пламък,
или в галоп ревнивите години.

А славата в словата ми ще свети,
без да изпитва страх от вековете.